Đà Nẵng: Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

10:52 - 14/05/2018

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn thành phố.

 

 100% các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới (ảnh minh họa)


Theo đó, với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật về bình đẳng giới của đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó làm thay đổi hành vi, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, kế hoạch đặt mục tiêu: 100% cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và công tác liên quan đến bình đẳng giới, già làng, người có uy tín tại các xã vùng dân tộc thiểu số sẽ được phổ biến, nâng cao kiến thức về các hoạt động tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Đặc biệt, theo kế hoạch này, 100% các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; 100% các trường, lớp bán trú, dân tộc nội trú được tuyên truyền kỹ năng sống về giới và bình đẳng giới. Đồng thời, xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới ở các xã có đông người dân tộc thiểu số sinh sống…

Không chỉ nâng cao nhận thức, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến về giới, kế hoạch cũng sẽ lồng ghép vào các hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao vị thế, vai trò của người phụ nữ dân tộc thiếu số trong gia đình, xã hội, góp phần thực hiện thành công chương trình, mục tiêu kế hoạch đề ra.

BÙI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›