Đà Nẵng: Phấn đấu tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề đạt 45%

10:48 - 09/08/2019

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu, tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 45% trong năm 2019, nhằm tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.

 Tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.

 

Theo đó, Kế hoạch Bình đẳng giới năm 2019 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP. Đà Nẵng cho biết, với mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, thành phố phấn đấu đạt 80% các Sở và tương đương thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 70% số cơ quan Đảng, đoàn thể và quản lý nhà nước có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở đó có trên 30% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Về mục tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động, TP. Đà Nẵng phấn đấu tổng số người được tạo việc làm mới, bảo đảm ít nhất 40% cho mỗi giới (nam và nữ)/ 1 năm; tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 27%. Đặc biệt, tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 45%; tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức đạt 100%. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo…

Với mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP. Đà Nẵng cũng phấn đấu sẽ rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam xuống 2 lần; 100% số nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; 85% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 100% nạn nhân bị buôn bán trở về thông qua trao trả được giải cứu, số nạn nhân bị buôn bán trở về được phát hiện được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng…

Để thực hiện được các mục tiêu này, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP. Đà Nẵng cho biết, sẽ phấn đấu 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đặc biệt, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, ngành được tập huấn nghiệp vụ ít nhất một lần.

BÙI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›