Đà Nẵng: Thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất hơn 920 triệu đồng

17:55 - 25/12/2019

(Dân sinh) - Ngày 25/12, Phòng Lao động - Tiền lương- Bảo hiểm xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng) đã công bố số liệu khảo sát về tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Lao động tại Chợ việc làm Đà Nẵng.

Lao động tại Chợ việc làm Đà Nẵng.

Theo đó, đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp: Tiền lương cao nhất là 234.600.000 đồng/tháng; tiền lương thấp nhất là 3.710.000 đồng/tháng. Tiền lương bình quân năm 2019 của người lao động thuộc loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 12.166.000 đồng/tháng; doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 7.751.000 đồng/tháng, doanh nghiệp FDI là 9.484.000 đồng/tháng và doanh nghiệp dân doanh 7.072.000 đồng/ tháng.

Về tiền thưởng Tết Dương lịch 2019:

Đối với các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 49.300.000 đồng, thấp nhất là 300.000 đồng, bình quân người quản lý là 5.442.000 đồng và bình quân người lao động là 4.423.000 đồng.

Doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 3.118.000 đồng và bình quân người lao động là 1.669.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 23.500.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 1.660.000 đồng và bình quân người lao động là 610.000 đồng.

Các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 209.093.000 đồng, thấp nhất là 300.000 đồng, bình quân người quản lý là 16.558.000 đồng và bình quân người lao động là 1.837.000 đồng.

Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020:

Đối với các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 90.800.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 14.538.000 đồng và bình quân người lao động là 6.897.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 90.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 15.223.000 đồng và bình quân người lao động là 8.401.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 96.000.000 đồng, thấp nhất là 150.000 đồng, bình quân người quản lý là 16.333.000 đồng và bình quân người lao động là 9.549.000 đồng.

Đối với nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 93.000.000 đồng, thấp nhất là 638.000 đồng, bình quân người quản lý là 22.482.000 đồng và bình quân người lao động là 6.644.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp:

Tiền lương cao nhất 158.679.000 đồng/tháng; tiền lương thấp nhất là 3.710.000 đồng/tháng. Tiền lương bình quân năm 2019 của người lao động thuộc loại hình doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 5.600.000 đồng/tháng; doanh nghiệp FDI là 8.712.000 đồng/tháng và doanh nghiệp dân doanh 8.147.000 đồng/tháng.

Về tiền thưởng Tết Dương lịch 2019:

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 1.000.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân là 500.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 35.565.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 4.843.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 55.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 2.015.000 đồng.

Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020:

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 5.000.000 đồng, thấp nhất là 3.000.000 đồng, bình quân là 4.000.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 155.505.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân là 12.562.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 927.820.000 đồng, thấp nhất là 3.500.000 đồng, bình quân là 14.610.000 đồng. Đây cũng là nhóm doanh nghiệp có tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất trên địa bàn TP Đà Nẵng.

BÙI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›