Đà Nẵng: Thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cao nhất hơn 411 triệu đồng

17:00 - 30/12/2018

Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng vừa thống kê tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm doanh nghiệp

Theo đó, Sở này cho biết, qua số liệu khảo sát, thống kê tiền lương năm 2018, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tiền lương năm 2018 tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp cao nhất là 331.735.000 đồng/tháng; tiền lương thấp nhất là 3.350.000 đồng/tháng. Tiền lương bình quân năm 2018 của người lao động thuộc loại hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 7.823.000 đồng/tháng; doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 7.478.000 đồng/tháng, thuộc loại hình doanh nghiệp FDI là  6.456.000 đồng/tháng và thuộc loại hình doanh nghiệp dân doanh 6.366.000 đồng/tháng.

Tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2019 đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 22 triệu đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 4.728.000 đồng và bình quân người lao động là 3.207.000 đồng;

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 40.000.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 2.509.000 đồng và bình quân người lao động là 1.183.000 đồng;

Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 33.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 2.450.000 đồng và bình quân người lao động là 870.000 đồng;

Đối với các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 112.860.000 đồng, thấp nhất là 350.000 đồng, bình quân người quản lý là 16.403.000 đồng và bình quân người lao động là 905.000 đồng.

Về tiền thưởng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 44.000.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 9.023.000 đồng và bình quân người lao động là 4.953.000 đồng;

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng, thấp nhất là 1.000.000 đồng, bình quân người quản lý là 11.133.000 đồng và bình quân người lao động là 7.216.000 đồng;

Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 110.000.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 14.858.000 đồng và bình quân người lao động là 8.883.000 đồng;

Đối với nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 93.000.000 đồng, thấp nhất là 1.200.000 đồng, bình quân người quản lý là 20.339.000 đồng và bình quân người lao động là 5.914.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tiền lương cao nhất 50.000.000 đồng/tháng; tiền lương thấp nhất là 3.530.000 đồng/tháng.

Tiền lương bình quân năm 2018 của người lao động thuộc loại hình doanh nghiệp FDI là  7.173.000 đồng/tháng và thuộc loại hình doanh nghiệp dân doanh 5.995.000 đồng/tháng.

Tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2019 đối với  các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 30.171.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 3.361.000 đồng;

Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 2.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 763.000 đồng.

Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019: nhóm doanh nghiệp FDI có tiền thưởng cao nhất là 411.340.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 11.189.000 đồng. Đây cũng là nhóm doanh nghiệp có số tiền thưởng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 cao nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng, thấp nhất là 250.000 đồng, bình quân là 5.757.000 đồng.

BÙI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›