Đà Nẵng: Tổ chức cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho hơn 600 học viên

19:25 - 27/04/2020

(Dân sinh) - Thành phố Đà Nẵng có 617 học viên đang cai nghiện tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng, 703 người đang quản lý sau cai tại nơi cư trú và 46 người cai nghiện tại gia đình - cộng đồng.

Theo dõi sức khỏe định kỳ cho học viên tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng.

Theo dõi sức khỏe định kỳ cho học viên tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng.

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP Đà Nẵng cho biết, trong quý I/2020 Cơ sở xã hội Bầu Bàng đã đưa vào cắt cơn cai nghiện ma túy cho 261 người nghiện ma tuý, trong đó 159 người mới nghiện và 102 người tái nghiện (có 37 người cai nghiện tự nguyện); giải quyết cho về cộng đồng 221 người. Hiện, Cơ sở đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 617 học viên, trong đó có 553 học viên có Quyết định (có 57 người ngoài thành phố) và 64 không có nơi cư trú ổn định chờ Quyết định của Tòa án.

Công tác tổ chức cai nghiện tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ từ công tác tiếp nhận, phân loại, quản lý, tuyên truyền phổ biến đến cung cấp thông tin. Đặc biệt, trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, Cơ sở đã thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe học viên cai nghiện theo kế hoạch phòng chống dịch Covid-19; tư vấn, giáo dục phục hồi hành vi, tổ chức lao động trị liệu, bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống thẩm lậu các chất ma túy.

Tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng, học viên được tổ chức học văn hóa, học nghề và tham gia lao động trị liệu 4 giờ/ngày, được Cơ sở tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với các địa phương, đơn vị… Kết quả rèn luyện quý I, có 382 lượt học viên xếp loại tốt, 36 lượt học viên xếp loại khá, 44 lượt học viên xếp loại trung bình và có 29 lượt học viên xếp loại yếu.

Về công tác cai nghiện tại gia đình - cộng đồng, 3 tháng đầu năm 2020, UBND các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tổ chức cai nghiện cho 50 người (4 người tái nghiện đưa đi cai nghiện tập trung tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng), cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cai nghiện cho 15 người. Hiện, toàn thành phố có 46 người đang cai nghiện tại gia đình - cộng đồng, trong đó có 28 người có việc làm, chiếm tỷ lệ 61%.

Theo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP Đà Nẵng, hầu hết các địa phương đều tổ chức tốt việc lập hồ sơ, tổ chức điều trị, cắt cơn, giải độc và phân công theo dõi, kèm cặp, kiểm danh, kiểm diện, đánh giá định kỳ đối với các trường hợp sau điều trị cắt cơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa chú trọng đến công tác tổ chức cai nghiện tại gia đình- cộng đồng, trong khi bản thân một số người nghiện và gia đình lại chưa hợp tác với chính quyền địa phương đã ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác cai nghiện; một số người nghiện chưa tự giác đăng ký cai nghiện…

BÙI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›