Đà Nẵng: Cảm hóa gần 100 thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy

17:41 - 09/05/2019

Năm 2019, UBND TP. Đà Nẵng giao cho các hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố tổ chức cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ 96 thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục theo dõi, giúp đỡ nhằm ngăn chặn tái phạm đối với các thanh thiếu niên đã được cảm hóa, giáo dục tiến bộ.

Thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn TP. Đà Nẵng sẽ được các hội, đoàn thể tổ chức cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ.

 

Theo đó, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP. Đà Nẵng cho biết, Hội Cựu Chiến binh thành phố được giao nhận tổ chức cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ 32 thanh thiếu niên trong năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: 32 thanh thiếu niên và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố nhận 32 thanh thiếu niên. Ngoài danh sách này, UBND TP. Đà Nẵng cũng giao UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương để tổ chức cảm hóa, giáo dục số thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy đang trong diện quản lý tại địa phương nhưng chưa được tổ chức cảm hóa, giáo dục.

Được biết, năm 2018, TP. Đà Nẵng giao cho các hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố tổ chức cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 119 thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy. Đến nay, đã có 84 em tiến bộ, 27 em chưa tiến bộ; 14 em đang học nghề và 71 em có việc làm.

Nhằm kiểm soát và hạn chế tối đa tình trạng gia tăng người nghiện mới, cũng như tái nghiện, năm 2019, TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu 100% số thanh thiếu niên trong diện cảm hóa, giáo dục được phân công kèm cặp, giúp đỡ; 100% số thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, được học văn hóa, hỗ trợ sinh kế và phương tiện làm việc. Đặc biệt, trên 75% số thanh thiếu niên trong diện được cảm hóa, giáo dục tiến bộ vào cuối năm 2019.

BÙI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›