Đắk Lắk: Hiệu quả từ các chính sách giảm nghèo

07:12 - 06/09/2018

Tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là giúp người dân giảm nghèo theo hướng bền vững. Năm 2018, tỉnh đặt ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5 - 3% so với năm 2017, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4% so với năm 2017.

Thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản thuộc các xã có tỷ lệ hộ nghèo

Các giải pháp thực hiện chính sách giảm nghèo:

Để thực hiện được mục tiêu này, Đắk Lắk tập trung thực hiện kịp thời các chính sách giảm nghèo. Phối hợp, lồng ghép hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các chính sách khác liên quan trên địa bàn. Khuyến khích các doanh nghiệp hỗ trợ phát triển cho các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động, an toàn lao động và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đẩy mạnh các hình thức huy động nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, dân cư để thực hiện mục tiêu giảm nghèo; tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo tại các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền về công tác giảm nghèo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và người dân, đặc biệt là người nghèo.

Nhằm đảm bảo thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả, tỉnh đã xây dựng các giải pháp phù hợp, tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018. Điển hình như việc thực hiện công tác giảm nghèo của huyện Krông Búk, từ năm 2017 đến nay, huyện đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ gần 197 tỷ đồng cho 6.951 hộ vay vốn. Tổ chức 62 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh, triển khai các mô hình nuôi bò sinh sản, lúa lai, cà phê bền vững, cấp phát giống cây trồng; đào tạo nghề cho 1.690 lao động, giải quyết việc làm mới cho 2.360 người, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 106.512 người.

Hỗ trợ bò cho hộ nghèo phát triển sản xuất

Bên cạnh đó, hộ nghèo, cận nghèo ở các xã khó khăn còn được hỗ trợ phát triển sản xuất với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng được đầu tư theo Chương trình 135 với tổng kinh phí trên 6,3 tỷ đồng. Thời gian qua tỉnh đã phân bổ nguồn vốn cho 46 xã và 98 thôn buôn để đầu tư 184 công trình gồm đường giao thông, nhà văn hóa, nhà cộng đồng, trường học, kênh mương thủy lợi. Đồng thời chỉ đạo các địa phương chú trọng thực hiện hỗ trợ sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 của Chính phủ. Tập trung giúp người dân thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới, năng suất hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Công tác truyền thông về giảm nghèo, giảm nghèo về thông tin được thực hiện hiệu quả

Theo Phòng LĐ-TB&XH huyện Krông Búk, đến nay huyện còn 2.208 hộ nghèo (chiếm 14,58%) giảm 888 hộ nghèo, bình quân mỗi năm giảm 3,35% hộ nghèo, vượt chỉ tiêu của UBND tỉnh giao và vượt chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy và nghị quyết HĐND huyện giao (từ 2% - 2,5%/năm).

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận hộ nghèo còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ chính sách ưu đãi của Nhà nước, không muốn thoát nghèo. Để khắc phục, thời gian tới huyện sẽ tập trung cao cho công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền cần vào cuộc tích cực hơn nữa để nhân dân được tiếp cận với các chính sách giảm nghèo. Đồng thời, tiếp tục xây dựng phong trào giảm nghèo thông qua biểu dương, khen thưởng các cá nhân là những gương điển hình tiên tiến, vươn lên thoát nghèo. Từ đó sẽ thực hiện tốt hơn nữa chủ trương xóa nghèo bền vững trong toàn diện.  

Kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo 

Đầu năm 2018, toàn tỉnh có 66.956 hộ nghèo, tương đương 15,37%, giảm 2,59% so với cuối năm 2017 theo kế hoạch là 2,5 – 3%. Trong đó, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong bào dân tộc thiểu số đạt 4.19%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn đạt 5,25%. Toàn tỉnh không còn huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, có 4 huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10% là thành phố Buôn Ma Thuột 1,18%, thị xã Buôn Hồ 4,6%, huyện Cư Kuin 6,69% và huyện Cư M’gar 7,33%.

Mô hình nuôi heo Lai từ việc hỗ trợ nghề cho người nông thôn

Ngoài các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc Gia Giảm nghèo bền vững, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình còn có sự đóng góp đáng kể của các chính sách giảm nghèo chung theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững từ năm 2011 đến năm 2020.

Chính sách tín dụng ưu đãi đã giải quyết cho 25.501 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, với số tiền gần 642 tỷ đồng; tổng dư nợ gần 4.116 tỷ đồng; số khách hàng dư nợ 199.714 hộ.

Hỗ trợ khuyến nông, lâm và phát triển thủy sản: Đã có 195 người nghèo được tập huấn hướng dẫn cách làm ăn với kinh phí 41,2 triệu đồng; 103 hộ nghèo được tham gia mô hình trình diễn, kinh phí 336 triệu; phổ biến các quy định về lĩnh vực thủy sản cho 50 lượt người (trong đó có 15 người nghèo tham gia). Tổ chức 5 lớp tập huấn kĩ thuật nuôi cá đặc sản cho 180 lượt người tham gia, trong đó có một số hộ nghèo tham dự, thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản thuộc các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao duy trì được sinh kế ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn của các huyện Ea Súp, Ea Kar và Lắk.

Toàn tỉnh đã hỗ trợ học nghề với nguồn kinh phí trong năm gần 11,8 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương 7,5 tỷ đồng, địa phương 4,3 tỷ đồng. Đã triển khai cho các đơn vị đăng kí mở lớp đào tạo nghề cho 3.475 lao động nông thôn, trong đó có khoảng 250 người thuộc hộ nghèo.

Hỗ trợ về y tế: Cấp, gia hạn thể bảo hiểm y tế cho 916.271 thẻ bảo hiểm y tế cho người ngèo, cận nghèo và các đối tượng khác được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng với số tiền 361.812 triệu đồng. Số người nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác được khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế là 604.888 lượt người với số tiền trên 200 tỷ đồng.

Hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg: Năm 2018 toàn tỉnh hỗ trợ cho 2.605 hộ nghèo ở khu vực nông thôn với kinh phí hơn 92,8 tỷ đồng. Tính đến nay, đã triển khai xây dựng 404 căn nhà, đạt 15,51%. Các địa phương đang tiếp tục tuyên truyền cho các hộ nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ vận động hỗ trợ gia đình, dòng họ; huy động từ quỹ vì người nghèo và các nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hộ để tiếp tục triển khai xây dựng 2.201 căn nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa rồi.

Trợ giúp pháp lý: Trong 07 tháng đầu năm 2018, ngành Tư pháp đã cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho 80 lượt người nghèo bằng các hình thức tư vấn và tham gia tố tụng; thực hiện 07 đợt truyền thông tại 07 xã tập trung tại các xã, thôn buôn đặc biệt khó khăn, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã biên giới với 360 người tham dự.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và đơn vị có liên quan đã rất quyết tâm, nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo nói chung và Chương trình mục tiêu Quốc Gia Giảm nghèo bền vững nói riêng nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2018. Ước thực hiện đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn tỉnh giảm 2,84% so với cuối năm 2017 theo kế hoạch là 2,5-3%. Trong đó, ước thực hiện mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt 4,2%, (kế hoạch 4-1,5%), ước thực hiện mức giảm tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn đạt 4,2%.

LÊ NHUẬN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›