Đang dừng đèn đỏ bỗng bị cảnh sát giao thông kiểm tra, có đúng luật?

09:32 - 07/09/2017

Bạn đọc hỏi: Tôi đang dừng đèn đỏ thì cảnh sát giao thông xuất hiện yêu cầu cho xem giấy tờ và kiểm tra phương tiện. Vậy cảnh sát giao thông có quyền này không, khi tôi không vi phạm luật giao thông?

 

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 01/2016/TT-BCA, phương thức tuần tra, kiểm soát công khai bao gồm: tuần tra, kiểm soát cơ động; kiểm soát tại trạm cảnh sát giao thông; kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông; tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông.
Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này: “Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được dừng phương tiện để kiểm soát trong các trường hợp sau:
a) Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ;
b) Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cục trưởng Cảnh sát giao thông hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên;
c) Thực hiện kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Trưởng phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng công an cấp huyện trở lên;
d) Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;
đ) Tin báo, tố giác về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông”.
Cảnh sát giao thông có quyền kiểm tra, kiểm soát bạn và phương tiện tham gia giao thông tại một điểm bất kỳ trên đường giao thông trong các trường hợp sau:
- Cảnh sát giao thông phát hiện, ghi nhận được hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ của bạn.
- Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên.
- Thực hiện kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Trưởng phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng Công an cấp huyện trở lên.
- Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp.
- Có tin báo, tố giác về hành vi vi phạm pháp luật của bạn và phương tiện tham gia giao thông.
Tuy nhiên, việc dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát phải bảo đảm các yêu cầu sau: an toàn, đúng quy định của pháp luật; không làm cản trở đến hoạt động giao thông; khi đã dừng phương tiện phải thực hiện việc kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Trong trường hợp này, để không làm cản trở đến hoạt động giao thông, cảnh sát giao thông phải đề nghị bạn di chuyển vào lề đường để thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát chứ không thể yêu cầu kiểm tra, kiểm soát bạn và phương tiện khi bạn đang dừng đèn đỏ.

(TRUNG HIẾU/Báo tin tức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›