Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực của ngành LĐ-TB&XH được tăng cường

12/07/2018 13:55

Sáng nay 12/7, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm tháng 6 cuối năm 2018. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

 Vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực của ngành LĐ-TB&XH được tăng cường - Ảnh 1Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm tháng 6 cuối năm 2018

 

Cùng dự có đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Phía Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương có đồng chí Vũ Chí Hiền, Trưởng Phòng nghiệp vụ 2.

 

 Vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực của ngành LĐ-TB&XH được tăng cường - Ảnh 2

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Huy hiệu 50, 45, 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên


Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao; công tác quản lý Nhà nước tiếp tục được tăng cường và duy trì tốt trên tất cả các mảng, lĩnh vực của ngành.

Đảng uỷ Bộ đã làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là về chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo, triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã có chuyển biến rõ rệt; chú trọng đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo và triển khai đạt kết quả tốt, việc bổ sung nội dung sinh hoạt chi bộ, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tinh thần Chỉ thị được triển khai kịp thời.

Công tác dân vận được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú; hầu hết các đơn vị đều gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”.

Lãnh đạo các đoàn thể phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn cơ quan, xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao...   

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Lê Văn Hoạt chỉ rõ: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng các đề án theo Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ.

Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; phát triển thị trường lao động; thực hiện tốt chính sách tiền lương, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động. Ban hành Chương trình hành động của Bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội và các chính sách trợ giúp xã hội; bảo đảm 100% các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội và các chính sách phúc lợi xã hội...

 

 Vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực của ngành LĐ-TB&XH được tăng cường - Ảnh 3

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị


Trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và Trung ương 8 khóa XII; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của ngành theo kế hoạch đã đề ra; trong đó, tập trung vào dịp Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối (07/11/1948-07/11/2018); 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng uỷ Khối trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”, Kết luận số 120-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Chỉ thị số 04-CT/ĐUK ngày 10/10/2013 của Đảng uỷ Khối về thông tin, đối thoại và chất vấn trong Đảng tại mỗi tổ chức cơ sở đảng và mỗi cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng Đảng và tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng khẳng định: 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Bộ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực được tăng cường. Đoàn kết nội bộ được đề cao và giữ vững; các đoàn thể hoạt động sôi nổi, rộng khắp, bám sát nhiệm vụ của Bộ, ngành.

 Vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực của ngành LĐ-TB&XH được tăng cường - Ảnh 4Đảng ủy Bộ LĐTB&XH trao tặng Huy hiệu 50, 45 và 30 năm tuổi đảng cho một số đảng viên của Đảng bộ.

 

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác của Đảng bộ trong năm 2018, đồng chí Lê Tấn Dũng chỉ rõ, 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tập trung làm tốt các mặt công tác sau: 

Về công tác chính trị, tư tưởng: Ban Thường vụ xây dựng và ban hành Nghị quyết về công tác tư tưởng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với những biện pháp, giải pháp phù hợp với đặc thù của mỗi đơn vị.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng phù hợp với cơ cấu tổ chức của đơn vị. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối, lấy công tác chính trị, tư tưởng làm nòng cốt. 

Đảng ủy bộ nghiên cứu và ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt trong các chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đã đề ra. Kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng; chủ động có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý đảng viên và tổ chức đảng vi phạm.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ triển khai việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp với Ban cán sự đảng triển khai thực hiện kế hoạch “Năm dân vận chính quyền”.

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Thống nhất chỉ đạo và nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại các đơn vị thuộc Bộ.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên của Bộ hoạt động có hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt.

Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 50, 45 và 30 năm tuổi đảng cho 11 đồng chí vinh dự được nhận các huy hiệu cao quý này, trong đó có 01 đồng chí nhận danh hiệu 50 năm tuổi Đảng, 04 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm và 06 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, buổi Lễ hôm nay là lời cảm ơn và cũng là phần thưởng cao quý, ghi nhận công lao các đồng chí đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước cũng như sự nghiệp của Bộ và ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. Thứ trưởng tin tưởng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay sẽ mãi là tấm gương sáng cho lớp Đảng viên trẻ đi sau học tập, noi theo. Đồng thời chúc các đồng chí, dù đang công tác hay trở về với cuộc sống đời thường thì vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn luôn xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài: Thanh Nhung - Ảnh: D. Thìn

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật
"Ông lợn" La Phù được cho ăn sang, ngủ mắc màn đợi ngày rước
Tết đến xuân về cũng là khoảng thời gian người dân làng La Phù (Hà Nội) háo hức chuẩn bị cho lễ hội rước “ông lợn”. Mỗi xóm phải tự nuôi một “ông lợn” được tuyển chọn kỹ càng và chăm sóc đặc biệt: ăn cháo đỗ xanh, trái cây tráng miệng, ngủ mắc màn... Sau đó, lợn được trang trí đẹp mắt và lên kiệu rước về đình trong đêm.