Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Danh mục tài liệu, nội dung thi tuyển công chức

09/05/2018 09:35

Căn cứ các quy định pháp luật về việc tổ chức thi tuyển công chức tại Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và các văn bản hướng dẫn.

Danh mục tài liệu, nội dung thi tuyển công chức - Ảnh 1

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tới thí sinh dự thi Danh mục tài liệu, nội dung thi tuyển công chức như sau:

1. Danh mục tài liệu, nội dung thi tuyển công chức (ban hành kèm theo Quyết định số 479/QĐ-LĐTBXH). Download tại đây.

2. Công văn số 1570/LĐTBXH-TCCB ngày 26/04/2018 về Danh mục tài liệu thi tuyển công chức năm 2017.

Molisa

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật