Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789

Báo lao động và xã hội

Đầu Xuân, nhiều người dân tới thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đầu Xuân, nhiều người dân tới thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người “anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất”, nhiều người dân đã tới thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sáng mồng 2 Tết Kỷ Hợi)
Để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người “anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất”, nhiều người dân đã tới thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sáng mồng 2 Tết Kỷ Hợi)
Để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại quá trình cống hiến của người “anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất”, nhiều người dân đã tới thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh (sáng mồng 2 Tết Kỷ Hợi)
Đầu Xuân, nhiều người dân tới thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đầu Xuân, nhiều người dân tới thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại quá trình cống hiến của người “anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất”, nhiều người dân đã tới thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh (sáng mồng 2 Tết Kỷ Hợi)
Đầu Xuân, nhiều người dân tới thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
QUÝ ĐỨC - ANH TUẤN06/02/2019 20:36
Nhân dịp đầu Xuân năm mới, để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người “anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất”, ngày 6/2, tại Hà Nội, nhiều người dân đã tới thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh để cùng ôn lại quá trình cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam của Bác, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người đã có sự đóng góp quan trọng và về nhiều mặt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật, cống hiến lớn lao trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục các thế hệ con người Việt Nam mới, giúp cho mọi người Việt Nam ai cũng được học hành, từng bước nâng cao trình độ văn hóa của cả dân tộc.