Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới

17/03/2017 14:39

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới.

 

Đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới - Ảnh 1ảnh minh họa

 

Chỉ thị ban hành nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” để đáp ứng yêu cầu tình hình mới và Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.
Theo đó các cấp Công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động về mục tiêu, nội dung và ý nghĩa của phong trào với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong việc duy trì và thực hiện phong trào, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc, tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy việc thực hiện chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động, gắn với thực hiện Luật ATVSLĐ năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về công tác ATVSLĐ. Đề cao ý thức tích cực, chủ động hưởng ứng và thực hiện phong trào của người sử dụng lao động, người lao động.
Chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng lao động tổ chức các hình thức thi đua về ATVSLĐ với nội dung phong phú, đa dạng, sinh động, thiết thực, phù hợp với từng địa phương, ngành, cơ sở, từ đó vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia có hiệu quả vào phong trào; Phối hợp tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra ATVSLĐ, kiểm tra chấm điểm phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào và nhân rộng các điển hình; Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kỹ năng và phương pháp hoạt động, định kỳ tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi.
Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới, ngoài những nội dung đang thực hiện có hiệu quả, phong trào bổ sung 2 nội dung sau: Xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; Bảo đảm ATVSLĐ gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc thực hiện tăng trưởng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp cần đưa nội dung công tác an toàn vệ sinh lao động vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, toàn khóa của cấp mình và phân công cán bộ theo dõi phong trào; chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào ở địa phương, ngành, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị mình hoặc kết hợp với việc tổ chức các phong trào khác đang được triển khai trong tổ chức công đoàn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện.


PHƯƠNG MINH

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật
Sơ cứu đúng cách khi bị say nắng Sơ cứu đúng cách khi bị say nắng
Làm mát cơ thể nạn nhân bằng cách chườm khăn mát, mặc quần áo mỏng nhẹ, cho uống nước mát thêm ít muối.