Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Đồng Nai: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

08/07/2017 15:57

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai vừa tiến hành khảo sát về thực trạng nhận thức về bình đẳng giới đối với người lao động trên địa bàn tỉnh.

Trong số 8 ngàn người lao động được khảo sát thì có trên 94% người đã từng nghe và biết đến cụm từ “bình đẳng giới”; gần 74% ý kiến cho rằng bất bình đẳng giới ảnh hưởng đến việc xây dựng đời sống văn hóa gia đình và xã hội; trên 98% ý kiến tán thành việc phụ nữ tham gia vào các công việc quản lý và hoạt động xã hội.

Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được Đồng Nai triển khai rộng khắp. Những thông tin, chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ được đưa đến người dân bằng nhiều hình thức. Nhờ vậy đã từng bước nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Những khái niệm như “Bất bình đẳng giới”, “Bạo lực trên cơ sở giới”, “Bạo hành”... cũng đã dần trở nên quen thuộc. Nhiều người lao động cũng đã nhận thức rõ: Bình đẳng ở đây không chỉ là cùng nhau chia sẻ công việc, cùng nhau bàn bạc và quyết định những vấn đề lớn trong gia đình, mà bình đẳng còn thể hiện ở việc tự chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra, cùng tôn trọng nhau.

Đồng Nai: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới - Ảnh 1

         Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai báo cáo kết quả công tác BĐG

Tuy vậy, dù tỷ lệ người lao động được khảo sát đã từng nghe và biết về cụm từ “bình đẳng giới” khá cao, nhưng thực chất tỷ lệ người lao động hiểu sâu về bình đẳng giới còn khá khiêm tốn. Vì vậy, trong những năm qua, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới được các cấp, các ngành trong tỉnh chú trọng. Hàng năm, Sở Lao động - thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh đều tổ chức các lớp tập huấn công tác truyền thông về bình đẳng giới cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

Năm 2016, từ các lớp tập huấn, tuyên truyền của Sở Lao động - thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, đã có 1,3 ngàn công nhân lao động được tuyên truyền, tập huấn về bình đẳng giới. Không chỉ công nhân lao động, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đều tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, đồng bào dân tộc, tôn giáo...

Đồng Nai: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới - Ảnh 2

         Sở Lao động TB&XH phát phiếu khảo sát về BĐG

Năm 2017, trên cơ sở Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và kết quả khảo sát, thời gian tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và các đoàn thể đối với công tác bình đẳng giới nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới. Tiến hành lồng ghép bình đẳng giới vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch hoạt động của các sở, ban, ngành. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, khu nhà trọ, nơi có nhiều lao động nhập cư về bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới...

LÊ HOÀNG

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật