Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Vai trò của truyền thông trong nhận thức xã hội về GDNN

Vai trò của truyền thông trong nhận thức xã hội về GDNN

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) với quy mô chiếm 80 - 90% nhân lực qua đào tạo, có vị trí, vai trò quan trọng không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của người dân để nâng cao dân trí mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện...