Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Nên theo hướng nào?
Tự chủ tài chính trong cơ sở GDNN:

Nên theo hướng nào?

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã xác định 3 giải pháp đột phá, trong đó trao quyền tự chủ cho các cơ sở GDNN là quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Tuy nhiên, tự chủ tài trong các cơ sở GDNN nên một phần hay hoàn toàn là vấn đề cần phải tính toán.