ĐHLĐ&XH Cơ sở II - Khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục quốc dân

13:55 - 14/02/2018

Từ một Trường Trung cấp, hàng năm lưu lượng học sinh chỉ từ 200 đến 500 em, năm 2007 tuyển sinh khóa Đại học đầu tiên cũng chỉ với 75 sinh viên, hiện nay chỉ tiêu tuyển sinh của Trường đã lên đến 1.500 sinh viên/năm.

Điều đó chứng tỏ, Cơ sở II – Trường Đại học Lao động và Xã hội đã phát triển đúng với định hướng là nâng cao mọi mặt chất lượng dạy và học. Thực hiện tốt chức năng đào tạo cung cấp nguồn nhân lực trình độ cử nhân các khối ngành kinh tế, xã hội; nghiên cứu và ứng dụng khoa học phục vụ giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội.

         Phó GS - Tiến sĩ Bùi Anh Thủy Giám đốc Cơ sở II Tp Hồ Chí Minh

Năm 2018 sau hơn 40 năm hoạt động, cơ cấu tổ chức của Cơ sở II có Ban Giám đốc và 23 đơn vị chức năng, trong đó có 9 khoa, 03 bộ môn, 08 phòng, 03 trung tâm và 01 trạm y tế. Đủ điều kiện và năng lực để vừa xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển vừa tổ chức đào tạo nhân lực trình độ cử nhân, tổ chức quá trình đào tạo, thi đánh giá kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với người học theo quy định.

Đồng thời Trường còn hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhiều trường đại học, cơ sở giáo dục nổi tiếng ở trong nước và quốc tế. Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cũng như bổ sung nguồn tài chính cho Trường.

Cho đến nay, Cơ sở II – Trường Đại học Lao động và Xã hội đã đào tạo được trên 31 ngàn học sinh, sinh viên các hệ. Từ năm 2014 đến nay, Trường chỉ còn đào tạo bậc đại học với lưu lượng sinh viên hiện nay là 6.741 em, trong đó 5.146 sinh viên chính quy và 1.595 hệ vừa làm vừa học. Nhà trường đang tổ chức đào tạo hệ vừa làm vừa học cho 10 tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ ngành cho 15 tỉnh với khoảng 7.000 lượt học viên/năm. Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ Anh văn, Tin học cho hơn 2.000 học viên/năm. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm đều đạt trên 90%.

        Hợp tác quốc tế một trong những thành tích nổi bật của Nhà trường

Nhằm giữ vững và không ngừng nâng cao thương hiệu và uy tín của mình, Trường luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đến nay, Trường có 215 cán bộ, giảng viên, trong đó số có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là 167 người, chiếm tỷ lệ 77,6%. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đạt 98%.

Đây cũng là cơ sở, là điều kiện để Trường hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo cũng như ứng dụng cho các doanh nghiệp - địa phương. Từ năm 2007 đến nay, Trường đã có 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 27 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 16 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và 20 đề tài tư vấn ứng dụng cho doanh nghiệp và địa phương (Giá trị hợp đồng 4 tỷ đồng). Cùng với đó, Trường còn triển khai thực hiện các dự án như Dự án “Giáo dục chăm sóc người khuyết tật” với tổ chức Caritas của Đức, Xây dựng chương trình đào tạo cán bộ xã hội, chuyên ngành “Giáo dục – Chăm sóc người khuyết tật”. Dự án “Phục hồi chức năng dựa vào công đồng”, Dự án “Nâng cao năng lực các dịch vụ tâm lý xã hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thông qua các dịch vụ trực tiếp và công tác xã hội” (với Tổ chức Worldwide Orphans Foundation), Dự án “phát triển gia đình” với Tổ chức Enfants. Et. Developpernent...

Đồng thời, Trường còn tổ chức thành công 04 Hội thảo quốc tế về xây dựng tài liệu trong Công tác xã hội với trẻ em trong khuôn khổ Dự án với tổ chức Quỹ Cô nhi thế giới. Tổ chức 02 Hội nghị quốc tế về kinh nghiệm đào tạo trung cấp chuyên ngành Giáo dục – Chăm sóc người khuyết tật...

Nhà trường có sự liên kết, hợp tác mật thiết với gần 50 doanh nghiệp, công ty, tập đoàn. Nhờ vậy, từ năm 2009 đến nay đã giới thiệu việc làm cho hàng trăm lượt sinh viên đại học, cao đẳng... Ngoài ra, Trường còn liên hệ, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm bán thời gian, thời vụ cho gần 500 sinh viên tại các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất... Các doanh nghiệp còn cấp học bổng Tài năng sinh viên ULSA2 cho khoảng 300 em vượt khó học giỏi với số tiền gần 2 tỷ đồng từ năm 2009 đến nay.

Đặc biệt, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã vận động cán bộ, giảng viên, công nhân viên đóng góp từ quỹ lương, trích quỹ phúc lợi xây dựng được 10 căn nhà tình nghĩa, tặng gia đình Người có công với nước, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

         Trao tặng nhà tình nghĩa tại tỉnh Long An

Có thể khẳng định, đạt được những kết quả trên đây là sự cố gắng rất lớn của tập thể lãnh đạo và đội ngũ Sư phạm Nhà trường, trong đó không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của người đứng đầu Phó Giáo sư – Tiến sĩ Giám đốc Bùi Anh Thủy. Là nhà giáo, nhà khoa học, người quản lý Phó Giáo sư Bùi Anh Thủy không chỉ là người hoạch định kế hoạch tổng thể phát triển của Nhà trường hàng năm và từng giai đoạn, trực tiếp quản lý điều hành mà còn tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nhất là trực tiếp đi tham gia khảo sát, xây dựng trao nhà tình nghĩa tại các địa phương.

Đứng trước, vận hội mới, sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, tập thể lãnh đạo và cán bộ giảng viên Nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò trách nhiệm trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội nói chung và Ngành LĐ-TB&XH nói riêng. Nhà trường sẽ nỗ lực phấn đầu để phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ hơn về mọi mặt, vươn lên thành một trường Đại học có vị thế tại khu vực phía Nam và trong hệ thống giáo dục quốc dân.

VIỆT QUANG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›