Đoàn Thanh niên nhận ủy thác vốn ưu đãi hơn 23.000 tỷ đồng

10:39 - 22/09/2018

Tính đến ngày 30/6/2018, Đoàn Thanh niên đã nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay gần 23.700 tỷ đồng; riêng 6 tháng đầu năm 2018 tăng hơn 1.800 tỷ đồng (tương đương 8,2%).

 

Thực hiện nội dung công tác năm 2018, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn thực hiện tốt công tác nhận ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thanh niên vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế.

 

Đồng thời, triển khai chương trình liên tịch góp phần truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước đến hàng triệu hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập; cải thiện đời sống, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên có thêm cơ hội học tập, tạo công ăn việc làm, giảm nghèo bền vững, khởi nghiệp…

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) cho biết, tính đến ngày 30/6/2018, tổng dư nợ trong hệ thống Đoàn thanh niên đã tăng trưởng tốt, đạt gần 23.700 tỷ đồng; riêng 6 tháng đầu năm 2018 tăng hơn 1.800 tỷ đồng (tương đương 8,2%). Tỷ lệ quản lý ủy thác của hệ thống Đoàn thanh niên trong tổng dư nợ ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội chiếm 13%, tăng so với 12,6% vào cuối năm 2017.

Tất cả các tỉnh, thành Đoàn đều tăng dư nợ ủy thác, nhiều địa phương tăng dư nợ trên 50 tỷ đồng như Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An. Thành phố Hà Nội là đơn vị có tăng trưởng dư nợ cao nhất, đạt 101,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018. Dư nợ ủy thác qua hệ thống Đoàn tập trung vào các chương trình cho vay: Cho vay hộ nghèo (6.078 tỷ đồng), cho vay hộ cận nghèo (3.830 tỷ đồng), cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường (3.215 tỷ đồng), cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (3.105 tỷ đồng)…

KHÁNH VÂN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›