Doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước đạt 2.433,1 nghìn tỷ đồng

06:12 - 10/10/2018

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước tính đạt 2.433,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, theo Tổng Cục thống kê.

Hoạt động thương mại dịch vụ trong 9 tháng năm nay tiếp tục xu hướng tăng khá, sức mua tiêu dùng tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Chín ước tính đạt 374,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 283 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% và tăng 14,1%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 44,5 nghìn tỷ đồng, giảm 0,2% và tăng 3,9%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, giảm 4,4% và tăng 11,8%; doanh thu dịch vụ khác đạt 43,9 nghìn tỷ đồng, giảm 0,2% và tăng 11,7%.

Trong quý III năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.113,1nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với quý trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 835,3 nghìn tỷ đồng, tăng 4,1% và tăng 13,4%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 135,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% và tăng 6%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% và tăng 12,6%; doanh thu dịch vụ khác đạt 132 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6% và tăng 13,8%.

Tính chung 9 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.235,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,8% (cùng kỳ năm 2017 tăng 8,76%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước tính đạt 2.433,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 13%; may mặc tăng 12,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,8%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 11,5%; phương tiện đi lại tăng 11,7%. Một số địa phương có mức tăng khá: Thanh Hóa tăng 13%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 13%; Bình Định tăng 12,6%; Thái Nguyên tăng 12,5%; Bắc Giang tăng 12,5%; Hà Nội tăng 12,1%; Hải Dương tăng 11,9%; Nam Định tăng 11,5%; Lâm Đồng tăng 11%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm nay ước tính đạt 396 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bình Định tăng 13,1%; Lâm Đồng tăng 13%; Quảng Bình tăng 12%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,7%; Lào Cai tăng 8,6%; Phú Yên tăng 6,8%; Hà Nội tăng 5,7%.

Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng ước tính đạt 30,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức tăng khá: Hải Phòng tăng 22,3%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 21,1%; Hà Tĩnh tăng 20%; Lai Châu tăng 19,6%; Quảng Nam tăng 18,6%; Nghệ An tăng 17,4%; Hà Nội tăng 11,1%.

Doanh thu dịch vụ khác 9 tháng ước tính đạt 375,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng mức và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu của Bình Thuận tăng 14%; Thanh Hóa tăng 13,1%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,2%; Bắc Ninh tăng 11,3%; Hà Nội tăng 5,2%.

Thanh Nhung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›