Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng ước đạt 18,4 nghìn tỷ đồng

06:05 - 20/06/2019

Hoạt động thương mại dịch vụ 5 tháng đầu năm nay tăng khá, lượng cung hàng hóa trên thị trường dồi dào, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Cùng với những kỳ nghỉ Lễ, hoạt động vui chơi, giải trí, ăn uống ngoài gia đình làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng ước tính 18,4 nghìn tỷ đồng.


Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2019 ước đạt 403,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 306,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% và tăng 12,7%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 48,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% và 9,6%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, giảm 0,4% và tăng 10,3%; doanh thu dịch vụ khác đạt 44,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6% và 5,2%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.983,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,6% (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,5%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm ước đạt 1.518 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,5% tổng mức và tăng khá với mức tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lương thực, thực phẩm tăng 13,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 12,8%; may mặc tăng 11,4%; phương tiện đi lại tăng 11,2%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 10,6%.

Một số địa phương có mức tăng khá: Bình Dương tăng 19,7%; Quảng Ninh tăng 18,8%; Quảng Nam tăng 17,7%; Thanh Hóa tăng 15,9%; Hải Phòng tăng 15,2%; Thái Nguyên tăng 14,8%; Hà Nội tăng 14%;TP. Hồ Chí Minh tăng 13,7%; Bắc Ninh tăng 11,6%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm ước đạt 236 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng mức và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Bình Định tăng 18,3%; Quảng Ninh tăng 16%; Khánh Hòa tăng 15,7%; Hải Phòng tăng 15,1%; Cần Thơ tăng 13,6%; Đà Nẵng tăng 10,7%; TP. Hồ Chí Minh tăng 9,8%; Hà Nội tăng 9,7%.

Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng ước đạt 18,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Quảng Ninh tăng 25,4%; Bình Định tăng 22,9%; TP. Hồ Chí Minh tăng 18,2%; Khánh Hòa tăng 17,4%; Lâm Đồng tăng 10,9%; Cần Thơ tăng 10,8%; Hà Nội tăng 8,1%;

Doanh thu dịch vụ khác 5 tháng ước đạt 211,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng mức và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Bình Định tăng 16%; Quảng Ninh tăng 15,7%; Đà Nẵng tăng 13,9%; Khánh Hòa tăng 13,7%; Thừa Thiên - Huế tăng 8,8%; TP. Hồ Chí Minh tăng 8,7%; Hải Phòng tăng 7,2%; Hà Nội tăng 4,5%.

Nguyễn Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›