Bác sĩ gốc Việt làm Giám đốc trung tâm y tế Harvard

Ông Giang Nguyễn được Văn phòng Hiệu trưởng trường đại học Harvard thông báo bổ nhiệm vào chức Giám đốc Trung tâm Y tế (HUHS) hôm 5/9. Trước đó, ông từng 10 năm giữ chức giám đốc Trung tâm Y tế Sinh viên (SHS) của đại học Pennsylvania, là Phó giáo sư lâm sàng về y tế gia đình và sức khỏe cộng đồng của trường Y khoa Perelman, thuộc đại học Pennsylvania.

15/09/2019 06:51

Bác sĩ gốc Việt làm Giám đốc trung tâm y tế Harvard