Sơ cứu người bị tai nạn giao thông: Nếu không biết xin đừng di chuyển!

Thực tế cho thấy, có rất nhiều người bị tai nạn giao thông sau khi được đưa tới viện được cứu sống. Tuy nhiên, chỉ giữ được tính mạng của họ mà thôi vì họ đã bị liệt đến suốt quãng đời còn lại.

09/11/2019 06:50

Sơ cứu người bị tai nạn giao thông: Nếu không biết xin đừng di chuyển!