Sau chỉ đạo phạt những người đi ra đường không thật sự cần thiết, đường phố Hà Nội 'vắng như chùa và đanh'

(Dân sinh) - Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, cách ly toàn xã hội trong 15 ngày và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các đơn vị quận, huyện, phường xã tổ chức lực lượng đi kiểm tra, xử phạt tất cả những người đi ra ngoài đường mà không đúng các nội dung được cho phép, không đúng các trường hợp cần thiết được ra khỏi nhà, phố phường Hà Nội thật vắng vẻ trầm mặc.

05/04/2020 05:59

Sau chỉ đạo phạt những người đi ra đường không thật sự cần thiết, đường phố Hà Nội 'vắng như chùa và đanh'