Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: 'Không để tình trạng khái niệm chung ai cũng có thành tích nhưng lỗi thì không ai nhận'

“10 năm qua, chúng ta thay đổi nhận thức rất nhiều, trong đó có một thay đổi rất quan trọng là: “Thay đổi nhận thức của người đàn ông đối với phụ nữ và trẻ em gái". Sự thay đổi này đã hiện hữu trong từng gia đình. Đó là một sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân cũng như toàn cơ quan chuyên môn trong công tác bình đẳng giới”.

17/10/2019 19:46

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: 'Không để tình trạng khái niệm chung ai cũng có thành tích nhưng lỗi thì không ai nhận'