Tuyên Quang: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới

(Dân sinh) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tuyên Quang đã triển khai 12 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em cho gần 800 đại biểu là trưởng thôn, bản, tổ nhân dân và cộng tác viên làm công tác trẻ em, trong đó có lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

12/09/2019 08:17

Tuyên Quang: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới