Phụ nữ dân tộc thiểu số thường chịu nhiều tổn thương do bạo lực giới

(Dân sinh) - Vấn đề Bạo lực tình dục đối với phụ nữ dân tộc thiểu số được đưa thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị quốc gia về Tình dục, sức khoẻ và xã hội lần thứ 4 vừa được tổ chức tại Hà Nội.

10/12/2019 23:10

Phụ nữ dân tộc thiểu số thường chịu nhiều tổn thương do bạo lực giới