Biện pháp ngăn chặn và xử lý quấy rối tình dục trong cơ quan báo chí

(Dân sinh) - Theo nghiên cứu “Phụ nữ và Báo chí ở Việt Nam" do Viện Đào tạo Báo chí Thuỵ Điển (FOJO) thực hiện năm 2018, tình trạng quấy rối tình dục đối với các nhà báo ở mức cao, trên 27% phóng viên nữ được khảo sát cho biết đã từng bị quấy rối tình dục. Trong khi đó, cơ chế hướng tới mục tiêu xử lý các vấn đề này còn chưa triệt để.

27/12/2019 22:05

Biện pháp ngăn chặn và xử lý quấy rối tình dục trong cơ quan báo chí