Bí thư Vương Đình Huệ: Kiểm tra, giám sát, không có vùng cấm nhưng “gạn đục khơi trong”, bảo vệ cán bộ tốt

(Dân sinh) - Ông Vương Đình Huệ chỉ đạo UBKT Thành ủy và UBKT các cấp thành phố phải đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm; đồng thời “gạn đục khơi trong”, một mặt xử lý triệt để, nghiêm khắc cán bộ sai phạm, mặt khác phải cương quyết bảo vệ cán bộ tốt.

07/04/2020 17:24

Bí thư Vương Đình Huệ: Kiểm tra, giám sát, không có vùng cấm nhưng “gạn đục khơi trong”, bảo vệ cán bộ tốt