Nóng: Cách mua vé tàu Tết Canh tý 2020 bán từ ngày 20/10

Từ 8 giờ ngày 20/10, ga Sài Gòn bắt đầu bán vé tàu Tết Canh tý 2020 cho tập thể đã đăng ký và đại trà cho cá nhân trên mạng, nhà ga cùng các điểm bán vé khác của ngành đường sắt.

15/10/2019 13:37

Nóng: Cách mua vé tàu Tết Canh tý 2020 bán từ ngày 20/10