Hà Nội lập đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Trung thu

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND, triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố năm 2019.

23/08/2019 13:58

Hà Nội lập đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Trung thu