Người dùng ví điện tử nếu không xác thực trước ngày 7/7 sẽ bị tạm khóa

(Dân sinh) - Điều 9 Thông tư 23/2019/TT-NHNN quy định: Chủ ví điện tử phải cung cấp, chính xác các thông tin trong hồ sơ mở ví điện tử cho tổ chức cung ứng dịch vụ ngày trước ngày 7/7/2020.

02/06/2020 05:44

Người dùng ví điện tử nếu không xác thực trước ngày 7/7 sẽ bị tạm khóa