Tập trung - kỹ năng quan trọng nhất của trẻ

Nir Eyal là giảng viên trường Kinh doanh Stanford (thuộc Đại học Stanford, Mỹ), chuyên môn trong lĩnh vực tâm lý, công nghệ và kinh doanh. Những nghiên cứu, bài báo của Nir Eyal được Harvard Business, TechCrunch, Time, The Week đánh giá cao. Ông chia sẻ quan điểm cá nhân về kỹ năng quan trọng nhất của trẻ em trong thời đại ngày nay.

23/01/2020 11:35

Tập trung - kỹ năng quan trọng nhất của trẻ