Phát động chiến dịch “Lọ đựng tình thương” lần thứ 4

Với thông điệp “Gia đình là món quà kỳ diệu nhất”, chiến dịch “Lọ đựng tình thương” (Jar of love) – lần 4 tiếp tục kêu gọi người đỡ đầu lâu dài cho 3.000 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh khó khăn tại 17 Làng trẻ em SOS trên khắp Việt Nam. Chương trình bắt đầu từ ngày 13/9 đến ngày 31/12/2019.

14/09/2019 19:18

Phát động chiến dịch “Lọ đựng tình thương” lần thứ 4