"Đòn bẩy" xóa nghèo ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn

06:38 - 05/11/2018

Thực hiện Quyết định số 196/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt Đề án "Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK), hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh", đến nay các thôn, xã khó khăn đang từng bước thay da đổi thịt.

 

Được triển khai thực hiện từ đầu năm 2017, Đề án 196 là cách làm mới, riêng có hiện nay của tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện Chương trình 135 đối với các xã, thôn ĐBKK. Qua đó, các địa phương đã phân bổ vốn Chương trình 135 cho 472 danh mục công trình hạ tầng thuộc đề án 196, với tổng kinh phí 476,894 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng1.118/1.337 nhà ở tại các xã, thôn ĐBKK cho đối tượng hộ nghèo, người có công với cách mạng (trong đó đã hoàn thành xây mới 1.053 hộ, đang thực hiện xây mới 65 hộ); tỷ lệ người dân tại các xã ĐBKK tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; 17/17 xã ĐBKK tiếp tục duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS; 1.380 người lao động nông thôn thuộc các huyện có xã, thôn ĐBKK được đào tạo nghề và giải quyết việc làm; tỷ lệ hộ gia đình tại các xã ĐBKK được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92,8%.

 

Tặng bò cho hộ nghèo xã đặc biệt khó khăn.

 

Bên cạnh đó, Đề án cũng đặc biệt chú trọng tới việc phát triển sản xuất, giảm nghèo tại các xã, thôn ĐBKK. Qua đó, tỉnh đã ưu tiên bố trí vốn đáp ứng 100% nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất theo đề nghị của các địa phương, tổng vốn phân bổ đến năm 2018 là 71,896 tỷ đồng. Tới nay, đã hỗ trợ 6.079 hộ, với trên 160 dự án. Trong công tác giảm nghèo đã có 1.965 hộ thoát nghèo, giảm 676 hộ cận nghèo tại 17 xã và 54 thôn ĐBKK, vượt kế hoạch đề ra.

Theo số liệu thống kê, đến nay Dự án đã hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông cho 85 công trình; 72 công trình thủy lợi; xây dựng 2 trạm y tế; nâng cấp 6 trường học; hỗ trợ đầu tư 18 xây dựng công trình nước sinh hoạt; xây dựng 35 nhà văn hóa; có 187 hộ nghèo được hỗ trợ nhà và đầy tư công trình điện cho 3 hộ.

Hầu hết các xã, thôn đều có sự chuyển dịch tích cực về các tiêu chí hoàn thành Chương trình 135, Đề án 196 với 6 xã và 2 thôn chính thức ra khỏi diện ĐBKK. Phấn đấu đến hết năm 2018 có thêm 5 xã và 45 thôn ra khỏi diện ĐBKK. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn Chương trình 135, Đề án 196 có tổng khối lượng thực hiện là 225,156 tỷ đồng, đạt 64,3%; khối lượng giải ngân là 218,88 tỷ đồng, đạt 62,5%; các địa phương, cơ sở đã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để thực hiện đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao năm nay.

Người dân huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) trồng thanh long thương phẩm tăng thu nhập.

 

Ông Lý Văn Thành, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh cho biết, trải qua gần 2 năm thực hiện, Đề án đã đạt được những kết quả tích cực với việc chủ động cân đối, bố trí nguồn lực và cơ chế vượt trội so với cơ chế bình quân của cả nước để thực hiện Chương trình 135 dành cho 17 xã, 54 thôn ĐBKK. Các sở, ngành, địa phương liên quan đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 135, Đề án 196 với giải pháp, lộ trình cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra. “Với vai trò là cơ quan thường trực Chương trình 135, chúng tôi đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, ban hành và thực hiện Đề án 196, với cơ chế, nguồn lực, lộ trình, giải pháp cụ thể, phấn đấu đến năm 2020 đưa tất cả các xã, thôn ĐBKK của tỉnh ra khỏi diện này, hoàn thành Chương trình 135. Thời gian tới, chúng tôi tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình 135 năm 2018 để đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao. Trong đó, sẽ đảm bảo chất lượng, hiệu quả các dự án, công trình, mô hình được triển khai và thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư, hỗ trợ. Đồng thời, tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, tập trung tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020”, ông Thành thông tin.

ĐỨC THỌ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›