Đôn đốc việc hỗ trợ xây dựng nhà tránh bão cho hộ nghèo

16:13 - 06/06/2018

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định tập trung đôn đốc và tiếp tục triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ngày 11/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 481/TTg-CN về báo cáo kết quả thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn thực hiện Quyết định này tại 8 tỉnh như đề xuất của Bộ Xây dựng tại văn bản số 127/BXD-QLN ngày 18/1/2018.

Hỗ trợ người nghèo xây nhà chống lũ.

 

Cụ thể, cho phép 5 tỉnh gồm: Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi tham gia dự án do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ  được tiếp tục thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg đến hết năm 2021; đối với 3 tỉnh còn lại (gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị và Bình Định) được tiếp tục thực hiện Quyết định này đến hết năm 2020.

Để thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg có hiệu quả, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh tiếp tục rà soát và phê duyệt điều chỉnh danh sách các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn để thực hiện theo đúng quy định; đồng thời lập kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể cả giai đoạn và của từng năm để báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT.

Chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện cho các hộ gia đình vay vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở.

Đối với các tỉnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi tham gia dự án hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), đề nghị UBND các tỉnh: Chỉ đạo Ban quản lý dự án thành phần tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng căn cứ vào tổng số kinh phí mà UNDP đã bố trí để hỗ trợ cho các hộ gia đình tại từng tỉnh (mỗi hộ được hỗ trợ 1.700 USD) được quy định trong văn kiện dự án để rà soát, điều chỉnh bổ sung danh sách các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg (bao gồm cả các hộ gia đình trước đây đã xin rút khỏi Chương trình) mà đến nay chưa tiến hành xây dựng nhà ở để đưa vào danh sách được hỗ trợ từ nguồn vốn của GCF.

Việc rà soát đề nghị xem xét mở rộng cho cả các đối tượng không thuộc khu vực ven biển như đã thống nhất tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án GCF ngày 3/4/3018 tổ chức tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trường hợp sau khi rà soát mà số hộ gia đình cần hỗ trợ vượt quá số hộ đã được GCF bố trí vốn hỗ trợ thì các địa phương chủ động thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng này theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh này tập trung chỉ đạo, đôn đốc Ban Quản lý dự án tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, sớm công bố các khu vực có nguy cơ rủi ro thiên tai cao, làm cơ sở để lập danh sách các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo dự án GCF; ưu tiên bố trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để lồng ghép cùng với nguồn vốn tài trợ của dự án GCF nhằm đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho các hộ gia đình. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả quy định tại văn bản số 51/BXD-QLN ngày 27/3/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện dự án thành phần Hợp phần 1 - Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt thuộc dự án do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ.

KHÁNH VÂN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›