Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Dự án sửa chữa, nâng cấp khách sạn Caravelle: Nhiều bất thường

24/07/2017 16:14

Cho rằng có dấu hiệu “không lành mạnh” trong hoạt động đấu thầu gói thầu sửa chữa nâng cấp hệ thống cơ điện giai đoạn 2 và 3 thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp khách sạn Caravelle. Mới đây liên doanh nhà thầu Cty TNHH Khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang và Cty CP Hawee Cơ Điện đã có đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu hủy kết quả đấu thầu gói thầu sửa chữa nâng cấp hệ thống cơ điện giai đoạn 2 và 3 thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp khách sạn Caravelle.

Vi phạm các quy định theo luật đấu thầu?

Theo nội dung đơn gửi báo chí, liên doanh nhà thầu Cty TNHH Khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang và Cty CP Hawee Cơ Điện phản ánh: Ngày 14/02/2017 Chủ đầu tư là Cty liên doanh hữu hạn khách sạn Chains Caravelle đăng báo mời thầu gói thầu sửa chữa nâng cấp hệ thống cơ điện giai đoạn 2,3 thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp khách sạn Caravelle trên trang mua sắm công http://muasamcong.mpi.gov.vn. Theo hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải nộp hồ sơ dự thầu hạn chót vào lúc 09 giờ 00 ngày 24/03/2017.

Sau đó, ngày 17/03/2017 Chủ đầu tư gửi công văn số 48/HC17 thông báo cho nhà thầu về việc gia hạn đóng mở thầu vào lúc 09 giờ 00 ngày 31/03/2017. Đến ngày 09 giờ 00 ngày 31/03/2017, có 2 nhà thầu nộp hồ sơ và do đơn vị tư vấn đầu thầu mở hồ sơ thầu tại văn phòng khách sạn Caravelle dưới sự chứng kiến của 2 nhà thầu, Chủ đầu tư.

Tìm hiểu được biết, theo hồ sơ mời thầu thì nhà thầu sẽ nộp bảo đảm dự thầu với giá trị 1.620.000.000 đồng, có hiệu lực 210 ngày kể từ ngày đóng thầu (tức ngày 24/03/2017). Tuy nhiên vào ngày 17/03/2017, khách Sạn Caravell đã ra công văn số 48/HC17 về việc gia hạn đóng/mở thầu cho gói thầu “sửa chữa nâng cấp hệ thống cơ điện giai đoạn 2 và 3” đến ngày 31/3/2017. Do đó liên danh nhà thầu Cty TNHH Khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang và Cty CP Hawee Cơ Điện đã cho phát hành bảo đảm dự thầu ngày 25/03/2017.

Ngày 17/05/2017, Chủ đầu tư phát hành văn bản số 119/HC-17 thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu số 7. Theo thông báo này thì liên danh nhà thầu Cty TNHH Khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang và Cty CP Hawee Cơ Điện không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Đến lúc này liên danh nhà thầu Cty TNHH Khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang và Cty CP Hawee Cơ Điện mới “ngã ngửa”  vì được biết lý do liên doanh không đạt yêu cầu vì phát hành bảo đảm dự thầu chậm hơn thời điểm hạn chót nộp hồ sơ thầu vào lúc 09 giờ 00 ngày 24/03/2017.

Theo đại diện liên danh nhà thầu Cty TNHH Khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang và Cty CP Hawee Cơ Điện, việc này liên danh nhà thầu không được thông báo cụ thể từ phía chủ đầu tư về thời điểm phải phát hành bảo đảm dự thầu, ngoài ra theo như công văn số 48/HC17 thông báo cho nhà thầu về việc gia hạn đóng mở thầu vào lúc 09 giờ 00 ngày 31/03/2017, do đó liên danh nhà thầu cứ nghĩ chỉ cần phát hành bảo đảm dự thầu trước 9 giờ 00 ngày 31/3/2017 là được.

Dự án sửa chữa, nâng cấp khách sạn Caravelle: Nhiều bất thường - Ảnh 1

Liên doanh nhà thầu Cty TNHH Khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang và Cty CP Hawee Cơ Điện đã có đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu hủy kết quả đấu thầu gói thầu sữa chữa nâng cấp hệ thống cơ điện giai đoạn 2,3 thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp khách sạn Caravelle.

Được biết, tại thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu số 7 “sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ điện giai đoạn 2 và 3 thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp khách sạn Caravelle số 119/HC-17 đã thông báo Cty CP Kỹ thuật công trình Việt Nam đã đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật. Liên danh nhà thầu Cty TNHH Khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang và Cty CP Hawee Cơ Điện không đạt.

Cũng liên quan đến lý do không đạt yêu cầu kỹ thuật vì thời gian phát hành bảo đảm dự thầu chậm hơn 1 ngày so với thời hạn chót nhận hồ sơ thầu, liên danh nhà thầu Cty TNHH Khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang và Cty CP Hawee Cơ Điện đã có văn bản gửi Chủ đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền. Theo một diễn biến khác, theo văn bản của Cục Quản lý đầu thầu – Bộ Kế hoạch và đầu tư gửi Cty liên doanh hữu hạn khách sạn Chains Caravelle cho rằng: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 8 khoản 2 điểm d) quy định một trong các nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp nêu trong văn bản của Quý Cty, nếu hồ sơ mời thầu quy định thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (đóng thầu ngày 31/3/2017) thì thư bảo lãnh dự thầu của nhà thầu có thời gian hiệu lực là 210 ngày, kể từ ngày phát hành bảo lãnh dự thầu (phát hành ngày 25/3/2017) được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu theo quy định nêu trên.

 Cả 2 hồ sơ đều mắc lỗi

Cũng liên quan đến vấn đề này, liên danh nhà thầu Cty TNHH Khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang và Cty CP Hawee Cơ Điện cho biết, nếu xét về lỗi thì cả 2 hồ sơ đều mắc lỗi, vậy tại sao hồ sơ của Cty CP Kỹ thuật công trình Việt Nam lại đủ điều kiện. Theo đó, tại thời điểm đóng thầu chứng thư số của nhà thầu là Cty CP Kỹ thuật công trình Việt Nam đã hết hiệu lực do nhà thầu chưa nộp phí duy trì tài khoản.

Về nội dung này, văn bản của Cục Quản lý đầu thầu – Bộ Kế hoạch và đầu tư gửi Cty liên doanh hữu hạn khách sạn Chains Caravelle cho rằng: Trường hợp nhà thầu đã đăng ký thông tin trên Hệ thống trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ theo quy định nêu trên. Việc tại thời điểm đóng thầu, chứng thư số của nhà thầu hết hiệu lực do nhà thầu chưa nộp phí duy trì tài khoản không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. Trong trường hợp này, nêu nhà thầu B đã nộp phí duy trì tài khoản ngày 24/4/2017 thì bên mời thầu tiếp tục xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu.

Tuy nhiên về vấn đề này, Cty Luật Tín Phát và Cộng sự lại cho rằng: Việc Cục Quản lý đấu thầu chỉ căn cứ vào điểm d khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu quy định về: “Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;” và khoản 1 Điều 37 của TTLT số 07/2015/TTLT-KHĐT-BTC để kết luận “Việc tại thời điểm đóng thầu, chứng thư số của nhà thầu hêt hiệu lực do nhà thầu chưa nộp phí duy trì tài khoản không phải là lý do loại bỏ nhà thầu…” là chưa phù hợp với các quy định của Luật Đấu thầu và văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành khác.

Cụ thể như sau: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 của TTLT số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ban hành ngày 08/9/2015 có quy định như sau: “Nhà thầu, nhà đầu tư không nộp chi phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng thời hạn trên sau khi đã được nhắc nhở nhưng vẫn không nộp thì việc đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bị xem là hết hiệu lực. Khi đó, nhà thầu, nhà đầu tư sẽ không in được bản xác nhận đã đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này”.

Điều này có nghĩa rằng: Việc đăng ký thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã không còn giá trị pháp lý, hay nói cách khác việc đăng ký đó đã bị hủy và không được công nhận nữa. Người đăng ký muốn tiếp tục được cung cấp chứng thư thì phải đăng ký lại hoặc đóng phí gia hạn và chứng thư chỉ có giá trị hiệu lực kể từ ngày việc đăng ký/gia hạn thành công trở đi, chứ không thể có hiệu lực hồi tố đối với khoảng thời gian không được công nhận trước đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhà thầu chưa đăng ký hoặc không còn đăng ký đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kể từ ngày việc đăng ký đó hết hiệu lực.

Cũng theo Cty Luật Tín Phát và Cộng sự: Tại khoản 1 Điều 37 TTLT số 07/2015 đã quy định rõ: “Bắt đầu từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu”. Như vậy, việc nhà thầu không nộp phí theo quy định, chứng thư không còn hiệu lực, không in được bản xác nhận đã đăng ký thầu trên mạng đấu thầu quốc gia như điểm a khoản 1 Điều 31 TTLT số 07 đã quy định nêu trên thì làm sao Cục Quản lý đấu thầu có thể cho rằng hồ sơ thầu đó vẫn hợp lệ?

Bên cạnh đó, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đã quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu. Mặt khác, khoản 1 Điều 3 Luật Đấu thầu có quy định như sau: “1. Hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.” Hiểu theo quy định pháp luật này thì việc xem xét đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu phải tuân thủ đầy đủ tất cả các quy định của Luật Đấu thầu… chứ không phải chỉ căn cứ vào một điều khoản cụ thể nào đó.

Cũng tại khoản 2 và 4 Điều 11 Luật Đấu thầu có quy định: “Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu” và “thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu”.  Như vậy, việc có hiệu lực của các biện pháp bảo đảm dự thầu trong đó có bảo đảm thông qua chứng thư dự thầu là bắt buộc đối với tất cả các bên dự thầu và phải được thực hiện trước khi đến thời điểm đóng thầu. Điều này cũng có nghĩa rằng: Nếu không đảm bảo hiệu lực của các bảo đảm dự thầu trước khi đóng thầu thì hồ sơ thầu đó sẽ không đủ điều kiện để tham gia đấu thầu theo quy định. Và đối với trường hợp hồ sơ thầu không đáp ứng được các điều kiện về hiệu lực đã được quy định tại hồ sơ thầu thì sẽ phải bị hủy thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu.

Mặc dù quy định đã thể hiện rất rõ, nhưng không biết vì lý do gì hồ sơ còn lại, được cho là đang “mắc lỗi” vẫn được phía Chủ đầu tư mời đàm phán để đi đến ký hợp đồng.

Ngọc Thanh

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật
 • Hiểu thế nào về đưa cử nhân đi xuất khẩu lao động?

  Hiểu thế nào về đưa cử nhân đi xuất khẩu lao động?

  “Đề án đưa lao động có chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài từ nay tới năm 2020 và định hướng tới năm 2025” của Bộ LĐ-TB&XH đang nhận được sự quan tâm rộng rãi của dư luận. Thực hư việc đưa 57.000 cử nhân thất nghiệp đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) đang nhân được khá nhiều ý kiến trái chiều bao gồm cả về cách thức tổ chức đến kinh phí thực hiện. Tiếp cận vấn đề từ thực tiễn hoạt động XKLĐ, tôi xin nêu một vài suy nghĩ của mình về vấn đề này, xin chia sẻ với bạn đọc.

 • Trạm cảnh báo bão và sóng thần biến thành nhà nghỉ

  Trạm cảnh báo bão và sóng thần biến thành nhà nghỉ

  Tòa nhà 5 tầng của Trạm cảnh báo bão và sóng thần ở Thanh Hóa được cho thuê làm nhà nghỉ.

 • Chua xót nhà thi đấu nghìn tỉ chưa bàn giao đã "xuống hạng"

  Chua xót nhà thi đấu nghìn tỉ chưa bàn giao đã

  Được đầu tư xây dựng cả nghìn tỷ đồng, thế nhưng, hiện tại nhiều hạng mục công trình của Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam đang xuống cấp. Đáng nói, vị trí của nhà thi đấu lại “tọa lạc” giữa cánh đồng hoang vu, lạnh lẽo và nhìn một số hạng mục xuống cấp không ít người cảm thấy xót xa.

 • Vietinbank nhận thế chấp cả lăng mộ tại Hải Phòng?

  Vietinbank nhận thế chấp cả lăng mộ tại Hải Phòng?

  Gia đình ông Vũ Hồng Khánh (72 tuổi, quận Kiến An, Hải Phòng) té ngửa khi bị ngân hàng đòi nợ hơn 1 tỷ đồng được thế chấp bằng khu lăng mộ của gia đình.