Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan

Rất đông thương binh đã xếp hàng cả chục tiếng đồng hồ trước cổng VFF để nộp hồ sơ mua vé trận Việt Nam và Thái Lan. Thậm chí, có người bất chấp trèo rào để được vào nơi đăng ký sớm.

18/11/2019 20:37

Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan