Bộ GD&ĐT điều chỉnh nội dung giáo dục học kỳ II năm học 2019-2020

(Dân sinh) - Có 9 môn học từ lớp 1 đến lớp 5 được điều chỉnh nội dung dạy học của học kỳ II, gồm: Toán; Tiếng Việt; Khoa học; Đạo đức; Tự nhiên và Xã hội; Lịch sử và Địa lý; Âm nhạc; Thủ công/ Kỹ thuật; Thể dục.

31/03/2020 19:48

Bộ GD&ĐT điều chỉnh nội dung giáo dục học kỳ II năm học 2019-2020