Cần Thơ: Nhân rộng mô hình dạy nghề tạo việc làm hiệu quả

Năm 2019, thành phố Cần Thơ dự kiến chi trên 12 tỷ đồng để dạy nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp cho các đối tượng chính sách xã hội và người lao động chưa có việc làm, việc làm chưa ổn định có nhu cầu học nghề để giải quyết việc làm. Số người được dạy nghề trong năm dự kiến là 5.520 lao động.

07/06/2019 09:51

Cần Thơ: Nhân rộng mô hình dạy nghề tạo việc làm hiệu quả