Giúp con đối diện với thất bại

Trượt trong cuộc thi tuyển chọn vào đội thể thao hay bị đại học mơ ước từ chối, con rất dễ nản lòng. Bạn cần làm gì để giúp chúng? Dưới đây là những cách phụ huynh có thể áp dụng để giúp con vượt qua thời kỳ khó khăn đó.

08/11/2019 14:07

Giúp con đối diện với thất bại