10 ngành học có mức lương cao nhất tại Anh

Thống kê được Bộ Giáo dục Anh nghiên cứu trong gần 10 năm với 2.385 ngành của các đại học trên cả nước, công bố tháng 8/2019. Bộ tập trung nghiên cứu số lượng sinh viên tốt nghiệp năm học 2010 - 2011 tại Anh và thu nhập trung bình năm của những người này sau 5 năm đi làm, tức năm 2016.

15/09/2019 06:49

10 ngành học có mức lương cao nhất tại Anh