“Lựa chọn nghề đầu bếp, tôi chưa bao giờ hối hận”

“Mọi người thường thắc mắc tại sao tôi không chọn đại học để có tương lai tươi sáng hơn mà lại chọn trường nghề. Nhưng đâu phải chỉ có con đường đại học mới dẫn tới thành công”... là câu chuyện thực tế của anh Hoàng Văn Ngọc (Việt Trì, Phú Thọ) trong quá trình lập nghiệp.

27/11/2019 14:52

“Lựa chọn nghề đầu bếp, tôi chưa bao giờ hối hận”