Hà Nội: Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến chính thức cấp học từ mầm non đến lớp 6

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông báo thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến chính thức cấp học từ mầm non đến lớp 6. Trước đó, kết quả đăng ký tuyển sinh trực tuyến đợt thử nghiệm đã được hệ thống tự động hủy bỏ ngay sau ngày 17/6/2019.

19/06/2019 11:22

Hà Nội: Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến chính thức cấp học từ mầm non đến lớp 6