Tuyển sinh công an và quân đội có biến động gì?

(Dân sinh) - Chỉ tiêu không tăng nhưng điểm chuẩn vào các trường công an, quân đội trong hai năm qua đã giảm, đặc biệt cả hai khối này đều phải xét tuyển bổ sung.

03/09/2019 06:19

Tuyển sinh công an và quân đội có biến động gì?