Hà Nội hướng đến mục tiêu hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo

20:34 - 17/09/2019
Hà Nội hướng đến mục tiêu hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo

Giai đoạn 2019 - 2025, Hà Nội sẽ hình thành thêm từ 2 - 3 vườn ươm doanh nghiệp và 3 - 5 quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân, tạo không gian và hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4889/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2019 - 2025".

Hà Nội hướng đến mục tiêu hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo - Ảnh 1.

Hà Nội hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Mục tiêu của Đề án nhằm kết nối các thành phần của hệ sinh thái để hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của thành phố; truyền thông, thay đổi nhận thức và phát huy tinh thần về khởi nghiệpkhởi nghiệp sáng tạo đến từng người dân, sinh viên, thanh niên và đội ngũ trí thức trên toàn thành phố.

Hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạoKhởi nghiệp của thành phố thực hiện vai trò kết nối các nguồn lực trong nước, quốc tế, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, hỗ trợ hình thành thêm từ 2 đến 3 vườn ươm doanh nghiệp, không gian khởi nghiệp để phục vụ hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Đặc biệt, khuyến khích hình thành từ 3 đến 5 quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân; thu hút các Quỹ đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Hà Nội; phấn đấu đến hết năm 2025 hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thương mại hóa được sản phẩm. Trong đó có ít nhất 20% doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập với tổng giá trị ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Điều kiện tham gia Đề án là các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, đáp ứng các tiêu chí sau: Người đứng đầu có ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; tổ chức có ít nhất 1 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 1 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo một trong các phương thức sau: Được đầu tư, lựa chọn bởi các cơ quan, tổ chức; bao gồm khu làm việc chung, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh...

PHƯƠNG ANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›