Hà Nội: Siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ

20:53 - 28/12/2016

Đó là vấn đề được nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã về nội dung cải cách hành chính năm 2016 và triển khai “Năm kỷ cương hành chính 2017” vừa được thành phố Hà Nội tổ chức…

 

Theo báo cáo, trong năm 2016, các cơ quan chức năng của thành phố đã giải quyết 2.818 vụ/3.178 vụ khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 88,7%; nhiều vụ việc phức tạp, đông người liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất dịch vụ, đất giãn dân, công tác dồn điền, đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... được tập trung giải quyết dứt điểm theo đúng quy trình, với cách giải quyết có lý, có tình, tạo thống nhất cao trong nhân dân.

Đối với công tác cải cách hành chính, thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp chứng nhận đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xúc tiến thương mại... Nổi bật là nhiều thủ tục hành chính được rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện: Thời gian nộp thuế rút còn 117 giờ/năm (chỉ tiêu là 121,5 giờ/năm); cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà trên địa bàn Thành phố giảm từ 52 ngày xuống còn 20 ngày và rút gọn thành phần hồ sơ từ 9 loại xuống còn 4 loại; thí điểm liên thông cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh, rút ngắn thời gian từ 30% - 60%, giảm 50% số lần đi lại.

Đến nay, tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đạt 96%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của toàn thành phố đạt 98,43%. Cùng với đó, thành phố đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của 22 sở và tương đương, đã giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng, giảm 26 trưởng phòng; 116 phó phòng; giảm từ 401 đơn vị sự nghiệp xuống 280 đơn vị…

 

Cải cách thủ tục hành chính của thành phố đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế, cần khắc phục: Một số thủ tục hành chính thiếu tính liên thông và sự phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện; sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn tuy đã có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, còn vướng mắc. Còn không ít cán bộ công chức làm việc thiếu tích cực, thiếu trách nhiệm dẫn đến sự trì trệ của các cơ quan hành chính, cá biệt một số công chức còn có sai phạm trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính, phát ngôn không đúng quy định.

Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là khiếu kiện, tố cáo đông người, kéo dài, vượt cấp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quá trình giải quyết một số vụ, việc khiếu kiện, tố cáo còn bị kéo dài, thiếu dứt điểm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan có thẩm quyền…

Năm 2017,  thành phố sẽ tiếp tục thể chế hóa các nội dung của “Năm kỷ cương hành chính 2017”, trọng tâm là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Thành phố. Trong đó, tập trung tạo chuyển biến mạnh về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; văn hóa ứng xử công sở; việc chấp hành chức năng, nhiệm vụ được phân công; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp hoặc để xảy ra các vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Các cấp, các ngành  đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và đơn giản hóa thủ tục hành chính, phấn đấu đến cuối năm 2017, cung cấp từ 40% - 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4...

HÀ CHÂU

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›