Hậu Giang: Đến năm 2020 không còn hộ người có công trong diện nghèo

06:20 - 19/08/2019

Hậu Giang, đến nay tỉnh còn 274 hộ nghèo là chủ hộ hoặc có thành viên thuộc chính sách ưu đãi người có công, chiếm 1,89% tổng số hộ nghèo

 

 - Ảnh 1

 

Tỉnh có các giải pháp giảm nghèo theo từng nhóm đối với hộ nghèo là người có công trên địa bàn tỉnh. Đối với nhóm hộ thiếu vốn sản xuất, đất canh tác, thiếu phương tiện sản xuất, ngành sẽ hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, ưu tiên vay vốn ưu đãi với những hộ chí thú làm ăn. 

Đối với nhóm hộ thiếu lao động, có lao động không có việc làm, ngành ưu tiên hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm trong tỉnh, hỗ trợ xuất khẩu lao động; tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ để gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tự tạo việc làm, chủ động tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để vươn lên thoát nghèo. 

Đối với nhóm hộ hết tuổi lao động, bệnh tật, bảo hiểm xã hội, ngành tiếp tục giải quyết đầy đủ, kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo đảm tất cả người có công hưởng thụ chế độ đúng quy định. Đối với nhóm thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ngành tăng cường nguồn lực vận động, tranh thủ các nguồn kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ.

THANH MẠNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›