Hết tháng 7/2018: Cả nước hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 178.122 hộ người có công

10:06 - 15/08/2018

Chiều 14.8, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với các Bộ, nghành về kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết tình hình triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo giai đoạn 2011 - 2015 còn nhiều hạn chế. Theo quy định, tính đến tháng 6/2018, phải hoàn thành hỗ trợ cho 42,5% tổng số hộ của Đề án trên cả nước. Tuy nhiên, đến nay cả nước mới đạt 28%, chậm so với kế hoạch đề ra.

Đối với tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết dịnh số 22 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết tháng 7/2018, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ cho 178.122 hộ và đang triển khai hỗ trợ cho 37.517 hộ. Như vậy, tổng số hộ đã và đang triển khai thực hiện hỗ trợ trên cả nước là 215.639 hộ, đạt 54,8% kế hoạch.

Về tình hình triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến tháng 6/2018 các địa phương này đã thực hiện hỗ trợ được khoảng 14.200/23.500 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở phòng tránh bão, lụt. Vốn ngân sách trung ương đã cấp 233 tỷ đồng, đạt khoảng 70%; vốn ngân hành Chính sách xã hội đã huy động được là 202 tỷ đồng. Đến nay, tổng vốn đã giải ngân là khoảng 565 tỷ đồng. Về tình hình triển khai thực hiện các chính sách, chương trình phát triển Nhà ở xã hội khu vực đô thị gồm nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp; nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp; xây dựng ký túc xá sinh viên đã đạt nhiều kết quả khả quan.

 

UB các vấn đề xã hội của Quốc hội nghe báo cáo về tình hình thực hiện chính sách giảm nghèo


Báo cáo về tình hình xây dựng, huy động, phân bổ, bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách giảm nghèo năm 2017 - 2018, đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong 2 năm 2017 - 2018, mặc dù ngân sách Nhà nước còn khó khăn nhưng mức cân đối hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách giảm nghèo là khá lớn khoảng gần 340.000 tỷ đồng (bình quân khoảng 170.000 tỷ dồng/năm), chiếm 11.7% tổng chi ngân sách Nhà nước.

Tại buổi làm việc, đại diện của Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ tính đến ngày 30.6.2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 181.768 tỷ đồng, tăng 9.978 tỷ đồng so với năm 2017, với hơn 6,7 triệu hộ còn dư nợ. Trong năm 2018, dự kiến sẽ có trên 2.200 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho trên 216 nghìn lao động, tren 5,3 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp cho trên 46 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng cho gần 36 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo,…

Thảo luận tại buổi làm việc, một số đại biểu đề nghị đại diện các Bộ, ngành cần tiếp tục làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo. Cụ thể, như vấn đề hiện nay tại một số địa phương chưa chú trọng đến việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân; phân tích và chỉ rõ nguyên nhân cơ bản khiến hiệu quả triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo còn thấp đạt 28%; nguyên nhân vì sao không bố trí được nguồn lực thực hiện các chương trình giảm nghèo hay vấn đề về xây dựng ký túc xá sinh viên theo chương trình trái phiếu Chính phủ vẫn còn nhiều hạn chế…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Hoàng Mai yêu cầu các các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo; làm rõ các vấn đề đại biểu nêu tại buổi làm việc. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành rà soát đưa ra đề xuất về mặt chính sách để đảm bảo việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đạt được hiệu quả cao trên thực tiễn.

CHÂU GIANG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›