Quảng Trị: Khoảng 9.289 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở

15:31 - 03/09/2018

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, toàn tỉnh Quảng Trị có khoảng 9.289 hộ gia đình được hỗ trợ.

Một gia đình chính sách có công tại H. Triệu Phong (Quảng Trị) được hỗ trợ về nhà ở (ảnh mang tính chất minh họa)

Theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Trị (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020), tại thời điểm đầu năm 2016, tổng số hộ dân cư trên địa bàn tỉnh là 159.320 hộ. Tổng số hộ nghèo là 24.579 hộ (chiếm tỷ lệ 15,43%), trong đó: số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số là 11.138 hộ (chiếm 45,32% trên tổng số hộ nghèo); số hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 3.077 hộ (chiếm 12,52%).

Qua đánh giá của các cơ quan hữu quan, trong những năm qua, tình trạng phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn chưa đồng bộ, thiếu quy hoạch. Bên cạnh đó, tình trạng giá nhà ở quá cao so với người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp đã dẫn đến sự thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở đối với hộ nghèo nói chung; hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chính sách trên địa bàn tỉnh nói riêng. Trong khi đó, việc xây dựng các chiến lược phát triển nhà ở xã hội phù hợp với khả năng chi trả của đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo gia đình chính sách vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã triển khai 3 Đề án, chính sách hỗ trợ, cụ thể:

Triển khai Quyết định số 33/2015 /QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo 2011 – 2015. Kết quả, năm 2017 có 101 hộ nghèo trên địa bàn Quảng Trị được hỗ trợ với tổng số vốn 3.275 triệu đồng; năm 2018, theo kế hoạch sẽ có 679 hộ được hỗ trợ với tổng số vốn 48.942 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Quảng Trị cũng đã triển khai thực hiện theo Quyết định số 48/2014/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Tính đến nay đã có 1.720 hộ được hỗ trợ, trong đó: số hộ xây dựng nhà ở mới là 451 hộ; số hộ cải tạo, nâng tầng là 1.269 hộ. Kết quả giải ngân vỗn hỗ trợ là 60.089 triệu đồng.

Về việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng (trong đó bao gồm cả hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo gia đình chính sách), trong giai đoạn 1, toàn tỉnh Quảng Trị có 3.397 hộ được hỗ trợ với tổng kinh phí là 88.940 triệu đồng. Cụ thể: số hộ được hỗ trợ xây mới là 1.050 hộ; số hộ cải tạo, sửa chữa là 2.347 hộ. Việc thực hiện giai đoạn 2, hiện nay, Sở Xây dựng Quảng Trị đã hướng dẫn các địa phương rà soát đối tượng, đề xuất kinh phí và kế hoạch triển khai thực hiện nhà ở cho người có công theo quy định tại Nghị định số 63/NĐ – CP ngày 25/7/2017 của Chính Phủ. Theo đó, số hộ được đề nghị hỗ trợ là 5.901 hộ với tổng kinh phí 135,62 tỷ đồng, trong đó: số hộ xây mới là 880 hộ; số hộ sửa chữa, cải tạo 5.021 hộ.

THẢO VI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›