Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

10:49 - 23/02/2017

Nhằm tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển kinh tế địa phương và đất nước, ngày 21/02/2017, UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch số 26/KH-UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh năm 2017.

 

Kế hoạch sẽ đánh giá cụ thể, sát sao thực trạng thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh, cụ thể hoá chủ trương của Trung ương về xây dựng kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương; qua đó, đề ra những giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực này.

 

                                                 Doanh nghiệp thu mua hải sản cũng được hỗ trợ pháp luật

Tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, cần phải thực hiện kế hoạch ngay trong Quý I/2017. Để kế hoạch đạt hiệu quả thực sự cần liên tục tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đông Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›