Lang Chánh với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

07:55 - 30/09/2018

Sáng 29/9, UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo khoa học “Lang Chánh với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn...

Nhân kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê đăng quang và 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Sáng 29/9, UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo khoa học “Lang Chánh với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và việc phát huy, bảo tồn di sản lịch sử - văn hóa”.

Các đại biểu tham dự tại Hội thảo

 

Hội thảo là sự kiện văn hóa, hoạt động khoa học lớn nhất của huyện Lang Chánh trong nhiều năm qua, với mục tiêu nhằm làm sáng tỏ thêm những tư liệu, sự kiện lịch sử về cuộc khởi nghĩa Làm Sơn, đặc biệt là những đóng góp to lớn của đất và người Lang Chánh cho cuộc khởi nghĩa; đề xuất những giải pháp bảo tồn, phát huy các di sản lịch sử, văn hóa về Anh hùng dân tộc Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Lang Chánh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhất là kinh tế du lịch của địa phương cũng như giáo dục truyền thống anh dũng, bất khuất của dân tộc cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và vùng đất Lang Chánh, như: Bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa về khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Lang Chánh hiện nay; đóng góp của nhân dân các dân tộc Lang Chánh và miền tây Thanh Hóa trong khởi nghĩa Lam Sơn thời kỳ 1418-1423; nghệ thuật quân sự của nghĩa quân Lam Sơn giai đoạn 1418-1424; di tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Lang Chánh và vấn đề phát huy giá trị trong hoạt động du lịch; hệ thống truyền thuyết về Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn ở Lang Chánh; một số địa danh liên quan đến khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Lang Chánh cần được bảo tồn và phát huy giá trị.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng được các đại biểu thảo luận, nêu ra như huyện Lang Chánh cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích, danh thắng gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nhằm khơi dậy lòng tự hào về truyền thống yêu nước, tình yêu quê hương, đất nước, sự biết hậu thế với các anh hùng dân tộc. Bên cạnh đó, Lang Chánh cần gắn việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử, danh thắng gắn với phát triển du lịch để phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay...

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›