Hơn 47 nghìn thanh niên được vay vốn làm kinh tế

16:23 - 10/10/2018

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội làm việc với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS HCM về lĩnh vực thanh niên và trẻ em.

 

Bí thư Trường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và phần lớn các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các cơ sở đoàn lựa chọn chủ đề công tác “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”. Trên cơ sở đó, các cấp bộ đoàn cụ thể hóa theo yêu cầu, điều kiện của địa phương, đơn vị, tìm tòi, thể nghiệm những cách làm mới, sáng tạo, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để triển khai chủ đề công tác năm.

Bí thư Trường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu.

 

Tính đến ngày 30/6/2018, 50,7% đoàn xã, phường, thị trấn trên cả nước thành lập được 5.565 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ 16.792 thanh thiếu niên yếu thế (vượt chỉ tiêu đề ra); Hỗ trợ vay vốn 1.439,3 tỷ đồng (đạt 72% chỉ tiêu đề ra) cho 47.070 thanh niên làm kinh tế; Hỗ trợ 556 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên với tổng kinh phí hỗ trợ trên 48 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu đề ra); Tư vấn hướng nghiệp cho 1.604.184 triệu lượt thanh thiếu niên (đạt 80,2% chỉ tiêu đề ra); giới thiệu việc làm cho 360.857 thanh niên (vượt chỉ tiêu đề ra), trong đó, 146.205 thanh niên có việc làm; Xây dựng mới được ít nhất 1.579 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn (đạt 79% chỉ tiêu đề ra)...

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng nêu rõ, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi thời gian qua tuy đã có đổi mới song chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Khả năng nắm bắt tư tưởng, tình hình thanh niên của cán bộ ở nhiều cơ sở Đoàn chưa kịp thời, việc xử lý các vấn đề nổi cộm phát sinh trong thanh niên còn lúng túng, bị động. Chưa có nhiều giải pháp hiệu quả trong đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên, nhất là trên các diễn đàn mạng. Một số đơn vị triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện” theo lối mòn, chưa chủ động đề xuất giải pháp mới nhằm nâng chất hoạt động. Bên cạnh đó, việc xây dựng mới điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn còn gặp khó khăn về kinh phí, quỹ đất.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trong lĩnh vực thanh niên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, năm vừa qua Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết định 40/2022/QĐTTg về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Đồng thời, Bộ cũng đã hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tỉnh thực hiện tốt việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng và tiến độ. Chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam xây dựng hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975... Đến nay cả nước đã giải quyết được 75.846 hồ sơ với số tiền là 194.219.680.000 đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng triển khai Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở cấp xã (Đề án 567); triển khai chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020); triển khai Đề án 500 trí thực trẻ; triển khai dự án Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng và giám sát thực hiện chính sách về phát triển thanh niên do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tài trợ...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu.

 

Đặc biệt, hiện Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết Luật Thanh niên (sửa đổi) để phục vụ họp Ban soạn thảo xây dựng Luật lần thứ nhất. Trong năm 2019, Bộ Nội vụ sẽ tập trung xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa XIV vào tháng 10/2019. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ công chức trẻ cấp xã; tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế nhà nước về thanh niên…

Qua thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng ghi nhận sự nỗ lực của Bộ Nội vụ trong công tác giải quyết chế độ, chính sách cho cựu thanh niên xung phong các thời kỳ với nhiều khó khăn, phức tạp trong việc xác nhận, giải quyết chính sách. Ủy ban cơ bản đồng tình với Bộ Nội vụ trong việc xác định xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 và năm 2019 của Bộ. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban đề nghị Bộ Nội vụ tập trung, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Luật, đảm bảo thời hạn, chất lượng trình các cơ quan của Quốc hội thẩm tra (trước tháng 7 năm 2019) với hồ sơ dự án Luật đảm bảo đầy đủ theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định. Ủy ban đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) có tính cụ thể, tính khả thi cao, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển; phát huy vai trò của thanh niên trong giai đoạn mới.

Qua công tác giám sát của Ủy ban tại một số địa phương thời gian qua cho thấy: ngành nội vụ (nhất là cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) rất lúng túng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cũng như trong tham mưu cho chính quyền địa phương về công tác này. Thường trực Ủy ban đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm hơn đến công tác xây dựng thể chế, chỉ đạo ngành nội vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong thời gian tới.

Đối với hoạt động của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đề nghị đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật cho càn bộ, đoàn viên, thanh niên, nhất là những bộ luật, luật liên quan trực tiếp đến thanh niên, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên; tổ chức Đoàn thực sự là người đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của thanh niên. Tổ chức Đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh nâng cao hiệu quả các dự án do lực lượng thanh niên xung phong đảm nhận thực hiện, nhất là các dự án Làng thanh niên lập nghiệp tại các vùng đặc biệt khó khăn gắn với việc ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội cho thanh niên tham gia dự án. Đồng thời, bổ sung các đề xuất, kiến nghị đối với các cơ quan của Nhà nước, các bộ, ngành trong việc giải quyết các vấn đề về thanh niên hiện nay.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ủy ban cũng đã xem xét và cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và dự kiến Chương trình công tác năm 2019 của Bộ LĐ-TB&XH đối với lĩnh vực trẻ em.

KHÁNH VÂN (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›