Hướng dẫn trả lương cho người lao động bị ngừng việc do COVID-19

20:57 - 26/03/2020
Hướng dẫn trả lương cho người lao động bị ngừng việc do COVID-19

(Dân sinh) - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành trong cả nước hướng dẫn việc trả lương cho người lao động bị ngừng việc do dịch bệnh COVID-19.

Văn bản nêu rõ, do tác động bởi dịch COVID-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất khiến một số  người lao động phải ngừng việc do tác động của dịch như: lao động là người nước ngoài chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc trong thời gian có dịch theo quy định; người lao động phải thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp không vận hành được vì những người lao động khác trong thời gian chưa quay trở lại làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch ảnh hưởng đến nguồn nguyên vật liệu, thị trường, dẫn tới phải thu hẹp sản xuất, không bố trí đủ việc làm cho người lao động

Từ thực tế trên, để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc và giải quyết chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động,  Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành trong cả nước hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc trả lương cho người lao động bị ngừng việc do dịch bệnh COVID-19 như sau:

Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định.

Hướng dẫn trả lương cho người lao động bị ngừng việc do COVID-19 - Ảnh 1.

Người lao động phải ngừng việc do Covid-19 sẽ được trả lương trong thời gian ngừng việc theo Khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động.(Ảnh minh họa)

Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch COVID-19 như: lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly, người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hay những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc… thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc  thực hiện theo Khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động. Theo đó, tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động.

Trong trường hợp nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động. Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

Đối với những trường hợp phát sinh khác, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các Sở căn cứ từng nội dung và trường hợp cụ thể để hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật hoặc báo cáo về Bộ để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

C.Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›