Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam – ILO về Việc làm bền vững 2017-2021

Hướng tới mục tiêu việc làm bền vững

17:26 - 17/07/2019

Ngày 17/7 tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về Việc làm bền vững (2017 - 2021).

 

Chủ tọa hội thảo

 

 Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm bền vững là khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa các đối tác ba bên tại Việt Nam và ILO nhằm hướng tới mục tiêu việc làm bền vững ở các nước thành viên và trên toàn cầu. Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về Việc làm bền vững 2017 - 2021, với 3 ưu tiên quốc gia là: Thúc đẩy việc làm bền vững và tạo môi trường thuận lợi cho các cơ hội kinh doanh bền vững; giảm đói nghèo thông qua việc mở rộng diện bao phủ ASXH; xây dựng cơ chế quản lý thị trường lao động hiệu quả tuân thủ những nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động.

Ông Chang Hee Lee phát biểu tại hội thảo

 

Theo bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng vụ Quan hệ quốc tế (Bộ LĐ-TB&XH), sau 2 năm triển khai Chương trình, đến thời điểm này, qua rà soát sơ bộ, việc triển khai Chương trình đã đạt được một số thành quả bước đầu đáng kể. Đó là, Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được đẩy nhanh, tập trung vào thể chế hóa các quan điểm  về quan hệ lao động, nhằm phát huy hơn nữa quyền bình đẳng của người lao động và người sử dụng lao động, tăng cường đối thoại tại nơi làm việc, phát huy dân chủ, lao động sáng tạo của người lao động, tạo sự cởi mở trong quan hệ lao động giữa người lao động, đại diện tập thể người lao động với người sử dụng lao động.

Bà Hà Thị Minh Đức - Phó vụ trưởng Vụ QHQT phát biểu đánh giá quá trình 2 năm thực hiện Chương trình


Theo đánh giá của ông Chang  Hee  Lee, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, chương trình đã tạo môi trường thuận lợi cho các cơ hội kinh doanh bền vững. Đây là điều quan trọng giúp các nhà sản xuất Việt Nam tiếp cận thị trường kể cả trong và ngoài nước tốt hơn. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc cho các thế hệ người lao động trong tương lai.

Về mục tiêu giảm đói nghèo thông qua hoạt động bao phủ an sinh xã hội tới tất cả mọi người và giảm tất cả mọi hình thức việc làm không thể chấp nhận được, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương. Chương trình giúp Việt Nam xây dựng chiến lược ASXH đến 2035; có nhiều hỗ trợ thông qua hệ thống ASXH; xây dựng các nghị quyết về lĩnh vực ASXH nhằm thực hiện Nghị quyết 27/ NQ-TW, Nghị quyết 28... đây là những chính sách mang tính đột phá cho Việt Nam.

Về  mục tiêu xây dựng cơ chế quản trị thị trường lao động hiệu quả tuân thủ những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động: Chương trình góp phần cải thiện mối quan hệ lao động, năng suất lao động cho một số ngành như: da giày, chế biến gỗ, chế biến thủy sản, điện tử, may mặc… Chương trình đã giúp  đưa ra những cam kết thỏa thuận có lợi, tốt  nhất cho cả người lao động và người sử dụng lao động... Ngoài ra, Chương trình góp phần thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động của ILO theo Công ước 98, ngoài ra còn có nhiều chương trình thúc đẩy công tác thanh tra lao động, việc làm.

Theo bà Hà Thị Minh Đức, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã ký kết và chuẩn bị triển khai các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới, Việt Nam cần một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và toàn diện về nội dung và cách thức phối hợp để triển khai Chương trình trong giai đoạn từ nay đến năm 2021 thực sự đáp ứng các mục tiêu, ưu tiên quốc gia và phù hợp với xu thế toàn cầu  

VĂN LÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›