Huyện Quảng Xương (Thanh Hóa): Đạt chuẩn Nông thôn mới

06:34 - 18/08/2019

đạt chuẩn NTM, huyện quảng xương, đón nhận NTM, huyện đạt chuẩn NTM, Thanh Hóa

 

Dự lễ có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đại diện các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, những năm qua, huyện Quảng Xương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả bằng nhiều giải pháp, đặc biệt là phát triển kinh tế trên địa bàn.

Cụ thể, Quảng Xương đã phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Năm 2018, giá trị sản phẩm thu được bình quân 1 ha đất trồng trọt đạt 104 triệu đồng; 1 ha đất nuôi trồng thủy sản đạt 220 triệu đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động.

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Bằng công nhận Huyện nông thôn mới cho lãnh đạo huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.


Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân từ năm 2011 đến năm 2018 đạt 14,3%, tăng 2,5% so với giai đoạn 2005-2010. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 3 lần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,8% năm 2010 xuống còn 3,25% năm 2018. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong những năm qua luôn được giữ vững và duy trì ổn định.

Sau gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Quảng Xương là một trong những huyện dẫn đầu toàn tỉnh Thanh Hóa về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM. Tiêu biểu là xã Quảng Hợp là một trong mười xã đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2013.


Các đại biểu dự buổi lễ.


Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân trên địa bàn, đến nay, huyện Quảng Xương đã có 29/29 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 558 ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, với 100% số xã đạt chuẩn NTM và 9 tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn. Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Xương.

Với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng NTM, ngày 10/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM năm 2018.

Phát huy kết quả đạt được, huyện Quảng Xương phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo theo tiêu chí NTM; đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng/người/năm.

HOÀNG MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›