Kiên Giang: Số người có việc làm sau học nghề là 42.958 người

13:06 - 01/12/2018

Tổng số lao động nông thôn đã đăng ký tham gia học nghề là 53.782 người. Tổng số lao động đã học xong là 53.111 người, đạt 99%. Số người có việc làm sau học nghề là 42.958 người, chiếm tỷ lệ 80,9 % so với tổng số lao động đã học nghề xong.

Ảnh minh họa

 

Kiên Giang là tỉnh có lực lượng lao động dồi dào, có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động. Tổng số lao động nông thôn của toàn tỉnh tính đến năm 2018 có khoảng 1.270.706 người.

Lao động tham gia trong lĩnh vực nông- lâm – thuỷ sản từ năm 2010 đến năm 2017 chiếm khoảng 53,7% (tương đương 587.442 người); riêng năm 2018 tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông – lâm – thuỷ sản chỉ còn chiếm khoảng 45,8%.

Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ước tính đến năm 2018 đạt 48%. Đào tạo được cấp chứng chỉ, tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề nông nghiệp theo chính sách của Đề án 1956 từ năm 2010 đến 9 tháng đầu năm 2018 là 53.782 người, đạt 65,3% so với kế hoạch của cả giai đoạn (82.318 người), trong đó, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước là 53.782 người.

Tổng số lao động được hỗ trợ đào tạo phân theo các nhóm đối tượng theo định hướng, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là lao động làm trong các vùng sản xuất nguyên liệu nông sản của doanh nghiệp là 154 người; lao động là thành viên các hợp tác xã là 75 người; lao động thuộc diện chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội nông thôn là 53.553 người.

Tổng số lao động nông thôn đã đăng ký tham gia học nghề là 53.782 người. Tổng số lao động đã học xong là 53.111 người, đạt 99%. Số người có việc làm sau học nghề là 42.958 người, chiếm tỷ lệ 80,9 % so với tổng số lao động đã học nghề xong.

Trong đó, số lao động nông thôn thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã là 303 người, số lao động nông thôn tự do tự tạo việc làm là 41.065 người, số lao động nông thôn được doanh nghiệp tuyển dụng là 1.340 người, số lao động nông thôn được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm là 250 người, số hộ gia đình thoát nghèo sau khi học nghề 1.316 hộ, số hộ gia đình có người tham gia học nghề có việc làm trở thành hộ khá, giàu 2.064 hộ.

Nguyễn Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›