Kiên Giang triển khai thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội

06:24 - 03/09/2018

Năm 2018, chính sách an sinh xã hội được tỉnh Kiên Giang quan tâm, chỉ đạo thực hiện, nhờ vậy đời sống của nhân dân trong tỉnh ngày càng ổn định và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

Năm 2018, với sự chủ động và quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành; quyết liệt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm; nhất là sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự chung sức phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát triển ổn định, các khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và bức xúc của nhân dân từng bước được quan tâm tháo gỡ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao, đạt 8,52% - đứng thứ 2 khu vực đồng bằng sông Cửu Long (sau Long An), cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Sở LĐ-TB&XH triển khai các nhiệm vụ năm 2018

Sáu tháng đầu năm 2018, nhiều chỉ tiêu KT-XH của tỉnh đạt trên 50% kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 28.247 tỷ đồng, tăng 8,52% so cùng kỳ năm 2017.

Qua đó, chính sách an sinh xã hội được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đời sống của nhân dân trong tỉnh ngày càng được ổn định và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm đi đáng kể. Để duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, tỉnh đã ban hành Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn.

Hộ đồng bào dân tộc Kh'mer được hỗ trợ vay vốn chăn nuôi bò

 Theo kế hoạch và chỉ tiêu được giao, năm 2018, Kiên Giang tổ chức đào tạo nghề cho 12.735 người, trong đó: Trình độ cao đẳng 2.095 người, trung cấp 3.010 người, sơ cấp 7.630 người. Riêng đào tạo nghề dưới 3 tháng, chỉ tiêu năm 2018 là 12.000 người, chủ yếu là đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đến nay, đã thực hiện, trong tổng số 11.330 người được đào tạo nghề sơ cấp và thường xuyên thì: Sơ cấp có 8.965 học viên, dạy nghề dưới 3 tháng có 2.365 người - so với cùng kỳ năm trước thì trình độ sơ cấp nhiều hơn 6.190 người tăng 323% (cùng kỳ năm 2017 chỉ 2.775 người). Lượng học viên sơ cấp nghề tăng chủ yếu là đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ, tập trung các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, huyện Phú Quốc,... Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay thì đào tạo nghề sơ cấp đã vượt kế hoạch.

Tỉnh tiến hành rà soát đời sống người dân ở các xã ven biển

Sở LĐ – TB&XH đã kịp thời tham mưu để UBND tỉnh tập trung rà soát, khảo sát, đánh giá để có giải pháp nâng cao số lượng và chất lượng lao động qua đào tạo, tập trung các ngành, nghề và bậc học đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, trong đó lưu ý đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nhờ vậy, 06 tháng đầu năm tỉnh đã giải quyết việc làm đạt hơn 57% kế hoạch (cùng kỳ là 49,5%).

Sở LĐ – TB&XH Kiên Giang cũng đã hoàn thành việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều biến động của mỗi địa bàn trong tỉnh. Phân tích thống kê, cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội và định hướng chính sách giảm nghèo giai đoạn tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020. Từ đó, xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện tốt rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn tiếp theo./.

TIẾN SƠN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›