Dịch COVID-19: Đường sắt, hàng không tăng cường nhận vận chuyển hàng hoá online

Từ ngày 1/4, để phục vụ nhu cầu vận chuyển nhanh các mặt hàng cần điều kiện bảo quản tốt, thời gian trả hàng nhanh, ngành đường sắt chuyển sang vận chuyển bằng các đoàn tàu hàng và đặt hàng online.

05/04/2020 15:29

Dịch COVID-19: Đường sắt, hàng không tăng cường nhận vận chuyển hàng hoá online