Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm 0,25% lãi suất điều hành từ ngày 16/9

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bất ngờ thông báo giảm 0,25% lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu, lãi suất chào mua giấy tờ có giá trong nghiệp vụ thị trường mở… kể từ 16/9/2019.

13/09/2019 19:18

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm 0,25% lãi suất điều hành từ ngày 16/9