Taxi Hà Nội sẽ 'khoác' cùng màu sơn từ năm 2026?

Sở GTVT Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội, tiếp tục bảo lưu quan điểm thống nhất một màu sơn cho tất cả các hãng.

25/08/2019 19:21

Taxi Hà Nội sẽ 'khoác' cùng màu sơn từ năm 2026?