Tổng kiểm tra 5 điểm kinh doanh Seven.AM

Dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, sáng 11/11, Đội Quản lý thị trường số 14 đã tiến hành kiểm tra 5 điểm kinh doanh thương hiệu thời trang Seven.Am trên địa bàn Hà Nội.

11/11/2019 15:00

Tổng kiểm tra 5 điểm kinh doanh Seven.AM