HoREA đề xuất các giải pháp phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM

(Dân sinh) - Nhu cầu về nhà ở trên địa bàn TP.HCM là rất lớn, tuy nhiên, tình trạng vẫn đang là bài toán nan giải trong thời gian qua. Theo đó, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM ( HoREA) đã đưa ra góp ý Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM năm 2020”

20/01/2020 07:38

HoREA đề xuất các giải pháp phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM