11 tháng, cả nước có đến 15 nghìn doanh nghiệp giải thể

(Dân sinh) - Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 11 tháng năm 2019 là 15 nghìn doanh nghiệp, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, theo tin từ Tổng Cục Thống kê.

04/12/2019 16:09

11 tháng, cả nước có đến 15 nghìn doanh nghiệp giải thể