Bamboo Airways và Ngân hàng MSB ký thỏa thuận hợp tác phát triển toàn diện

(Dân sinh) - Sự kiện trên là nền tảng vững chắc để hai bên cùng ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đa dạng của nhau, qua đó phát huy và khai thác tối đa tiềm năng, vị thế cũng như khả năng cạnh tranh của mỗi đơn vị.

04/07/2020 06:47

Bamboo Airways và Ngân hàng MSB ký thỏa thuận hợp tác phát triển toàn diện