Khách bị chậm chuyến bay có thể được bồi thường cao nhất 170 triệu/người

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về trách nhiệm bồi thường trong vận tải hàng không. Theo đó, khách bị thiệt hại do chậm chuyến bay được đền bù cao nhất 170 triệu đồng/người.

13/09/2019 06:41

Khách bị chậm chuyến bay có thể được bồi thường cao nhất 170 triệu/người