Việt Nam sẽ tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN, dự kiến đạt 6,9%

(Dân sinh) - 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tỷ lệ lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn về tài chính và tiền tệ, tín dụng được bảo đảm, lãi suất cơ bản ổn định. Bên cạnh đó, thu hút FDI vẫn tiếp tục tăng; xuất khẩu nhận được nhiều thuận lợi từ các nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, Bộ Công thương đánh giá.

14/10/2019 10:48

Việt Nam sẽ tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN, dự kiến đạt 6,9%