Viễn thông duy trì mức tăng khá ước đạt 104,5 nghìn tỷ đồng

(Dân sinh) - Hoạt động viễn thông duy trì mức tăng khá với doanh thu quý IV/2019 ước tính đạt 104,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,4%).

27/01/2020 06:00

Viễn thông duy trì mức tăng khá ước đạt 104,5 nghìn tỷ đồng