Liên kết - Hành động vì hàng Việt: Doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn toàn cầu

Vừa qua, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phối hợp Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Liên kết - Hành động vì hàng Việt".

19/11/2019 22:26

Liên kết - Hành động vì hàng Việt: Doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn toàn cầu