Kon Tum: Bảo vệ, phát triển dân tộc thiểu số dưới 10.000 người

11:12 - 25/07/2019

Đề án Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người theo hướng bảo đảm sự phát triển bình đẳng, đồng đều giữa các dân tộc. Tại tỉnh Kon Tum có 2 dân tộc dân tộc Brâu và dân tộc Rơ Măm.

  Biểu diễn văn hóa người Rơ Mâm

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo Đề án Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người.

Cả nước hiện có 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người. Trong đó, Kon Tum có 2 dân tộc là dân tộc Brâu vói hơn 160 hộ gồm 525 khẩu sinh sống tại làng Đăk Mế, xã Bờ Y huyện Ngọc Hồi và dân tộc Rơ Măm với gần 150 hộ gồm hơn 500 nhân khẩu sinh sống tại làng Le, xã Mô Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum.

Dân tộc B’râu và Rơ Mâm cùng với 4 dân tộc khác là Xê Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng là những dân tộc sinh sống lâu đời ở Kon Tum - vùng đất cực Bắc Tây Nguyên có bề dày bản sắc văn hóa dân tộc phong phú và đa dạng.

Những năm qua, được Đảng, Nhà nước và ngành chức năng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nên tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Brâu hiện còn trên 5,5%, dân tộc Rơ Măm còn trên 30%. Hạ tầng cơ sở trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Tỉnh Kon Tum cũng đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức kiểm kê và lập hồ sơ khoa học đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (11 loại hình của dân tộc Brâu và 22 loại hình của dân tộc Rơ Măm).

LÊ NHUẬN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›